Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Fresk

Med denne satsingen vil Nofima skaffe ny kunnskap om hvordan man bør fryse, lagre og tine fisk på en optimal måte.

1. januar 2017 – 31. desember 2019

Forskere: Svein Kristian Stormo, Torstein Skåra

JuicyFish

I dette prosjektet jobber vi for at fiskeprodukter skal holde seg enda saftigere ved at de slipper mindre væske både i produksjonen og i emballasjen.

10. juni 2015 – 10. juni 2018

Matlyst

Prosjektet skal utvikle innovative produkter og løsninger for å gjøre det lettere for eldre å oppnå et riktig kosthold. For å få dette til trengs forbrukerinnsikt om målgruppen og en …

1. april 2017 – 31. mars 2020

Forskere: Øydis Ueland, Jan Thomas Rosnes

Nordisk makrell

I prosjektet skal vi undersøke sesongvariasjoner hos makrell, gjennom omfattende studier av hvordan ulike enkeltfaktorer påvirker produktkvaliteten på ulike stadier i verdikjeden.

1. april 2015 – 1. april 2018

Forsker: Torstein Skåra

Robotvasking

Prosjektet går ut på å lage roboter som kan vaske maskiner som brukes i fiskeforedling og fiskeslakterier.

1. juni 2015 – 31. mai 2018

Forsker: Trond Karsten Løvdal
Oppdragsgiver: SeaSide AS

SafeFood

Målet med prosjektet er å gjøre "ready-to-eat produkter" basert på kjøtt, fisk og grønnsaker tryggere og forlenge holdbarheten.

1. august 2016 – 31. juli 2019

Forsker: Trond Karsten Løvdal
Oppdragsgiver: EU