Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

AQUAEXCEL

AQUAEXCEL skal gi det europeiske forskningsfellesskapet en plattform av førsteklasses infrastruktur, som effektivt kan tilby verktøy til å håndtere de sammensatte utfordringene som akvakultur …

1. mars 2011 – 28. februar 2015

Forsker: Åsa Maria O. Espmark

Finansiør: EU - 7. rammeprogram

OrAqua

The overall vision of the OrAqua project is the economic growth of the organic aquaculture sector in Europe, supported by science based regulations in line with the organic principles and consumer …

1. januar 2014 – 31. desember 2016

Forsker: Åsa Maria O. Espmark

Finansiør: EU - 7. rammeprogram