Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

AQUAEXCEL

AQUAEXCEL skal gi det europeiske forskningsfellesskapet en plattform av førsteklasses infrastruktur, som effektivt kan tilby verktøy til å håndtere de sammensatte utfordringene som akvakultur …

1. mars 2011 – 28. februar 2015

Forsker: Åsa Maria O. Espmark

Finansiør: EU - 7. rammeprogram

AQUAEXCEL2020

Den overordnede målsettingen med AQUAEXCEL2020 er å integrere de fremste forskningsfasiliteter innen akvakultur i Europa. Prosjektet skal etablere en lett tilgjengelig tilgang på ressurser …

1. oktober 2015 – 30. september 2020

Forsker: Åsa Maria O. Espmark

Finansiør: EU - Horisont 2020

Strategisk satsning

BALANCE

I BALANCE vil vi øke den grunnleggende forståelsen av hvordan næringsstoffer i fôret, i samspill med genetisk bakgrunn, påvirker forekomst av metabolsk induserte helse og kvalitetsproblemer …

1. januar 2017 – 31. desember 2020

Forsker: Bente Ruyter

Finansiør: Norges forskningsråd

Coreplan

Kysten vår er ettertraktet som boltreplass for fritidsopplevelser så vel som for næringsvirksomhet. I Coreplan har vi undersøkt hvordan myndighetene kan ta hensyn til verdien av naturgodene …

1. april 2016 – 28. februar 2019

Finansiør: Norges forskningsråd

Strategisk satsning

FarmWELL

Helsen og velferden til oppdrettede og villfangede akvatiske dyr blir stadig viktigere for dagens og fremtidens akvakultur. Vi må forbedre vår forståelse av dyrenes helse- og velferdsstatus …

1. januar 2018 – 31. desember 2020

Finansiør: Nofima

Fishwell

Kunnskapen om fiskevelferd og operasjonelle velferdsindikatorer øker stadig. Men, den er ikke alltid lett tilgjengelig og kan dermed være uoversiktlig. Derfor er det nyttig med en gjennomgang …

1. desember 2015 – 31. mars 2020

Forsker: Christopher Noble

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Strategisk satsning

FutureFish

Et overordnet mål for havbruksnæringen er å produsere robust fisk på en miljømessig forsvarlig måte.

1. januar 2017 – 31. desember 2019

Finansiør: Nofima

Optimalisert postsmoltproduksjon (OPP)

I forskningsprosjektet «Optimalisert Postsmolt-Produksjon» (OPP) vil vi se på muligheten for å utvide dagens beskyttede smoltproduksjon opp til 1 kg ved å teste alternative produksjonsmåter …

1. januar 2012 – 31. desember 2014

Forsker: Hilde Toften

Finansiør: Norges forskningsråd

OrAqua

The overall vision of the OrAqua project is the economic growth of the organic aquaculture sector in Europe, supported by science based regulations in line with the organic principles and consumer …

1. januar 2014 – 31. desember 2016

Forsker: Åsa Maria O. Espmark

Finansiør: EU - 7. rammeprogram

Strategisk satsning

Predictive

I Predictive retter vi kunnskapen vår mot noen av de største helserelaterte utfordringene som forventes å øke i oppdrettsnæringen i nær fremtid.

1. januar 2018 – 31. desember 2020

Forsker: Elisabeth Ytteborg

Finansiør: Norges forskningsråd

Strategisk satsning

PROGRESS

PROGRESS er et strategisk instituttprosjekt som vil øke vår forståelse av hvordan epigenetisk programmering kan bidra til å skape en robust oppdrettslaks.

1. januar 2017 – 31. desember 2020

Forsker: Erik Burgerhout

Finansiør: Nofima

RENSVEL

Med økende bruk av rensefisk, særlig villfanget bergnebb og oppdrettet berggylt og rognkjeks, er det behov for grunnleggende kunnskap om stress og velferd hos disse artene.

1. november 2015 – 15. april 2019

Forsker: Åsa Maria O. Espmark

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Ørretrogn til konsum

Økt verdiskaping i oppdrett av regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) i Norge gjennom kombinert produksjon av rogn til konsum og matfisk.

1. januar 2016 – 1. januar 2021

Forskere: Sten Ivar Siikavuopio, Stein Harris Olsen

Finansiør: Svanøy Havbruk AS