Gå til hovedinnhold

Sist oppdatert

Start

01. mar 2015

Slutt

28. feb 2019

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

16 forskningsinstituasjoner. Matis (Island) har prosjektledelsen.

Det følgende dannet utgangspunkt for prosjektet:

Forskerne i PrimeFish samler inn data fra individuelle produksjonsbedrifter, industri og salgsorganisasjoner, forbrukere og offentlige kilder. Dataene vil være relatert til konkurranseevnen og den økonomiske ytelsen til selskaper i sektoren. Dette inkluderer data om prisutvikling, forsyningskjedeforhold, markeder, forbrukeradferd og vellykket produktinnovasjon.

De innsamlede dataene vil bli brukt til å verifisere modeller og utvikle prediksjonsalgoritmer som vil bli implementert i et datastyrt beslutningsstøttesystem (PrimeDSS).

PrimeDSS, sammen med underliggende data, modeller, algoritmer, forutsetninger og tilhørende brukerinstruksjoner, vil danne PrimeFish Decision Support Framework (PrimeDSF).

PrimeDSF vil kunne benyttes av ledende brukere, typisk fiskere, akvakulturprodusenter og produksjonsbedrifter, for å generere økt kunnskap om markedet og konkurransesituasjonen de opererer i. Dette gir et godt grunnlag under planlegging av fremtidig produksjon, samt i innovasjonsprosesser.

På lang sikt vil dette bidra til å styrke konkurranseevnen til den europeiske fiskeri- og akvakultursektoren gjennom mer diversifiserte europeiske sjømatprodukter, økt verdiskapning, nye produkter og forbedret informasjon om opprinnelse, sertifisering og helsepåstander.

Samarbeidspartnere i prosjektet PrimeFish.