Gå til hovedinnhold

I Predictive retter vi kunnskapen vår mot noen av de største helserelaterte utfordringene som forventes å øke i oppdrettsnæringen i nær fremtid.

Sist oppdatert

Akvakulturindustrien er stadig i forandring som følge av nye utfordringer, ny teknologi, ressursallokeringer, miljø og klimaforandringer.

Hovedutfordringen ligger i å opprettholde en robust fisk som er tilpasningsdyktig, samt i å vite når man ikke lenger har det, slik at man kan gjennomføre riktige tilpasninger og tiltak til rett tid.

Solid, grunnleggende kompetanse om fiskens helse samt interaksjoner med omgivelsene kan bidra til bedre håndtering av forandringene som oppstår i akvakulturindustrien. I tillegg trenger vi gode analyseverktøy, sensitiv metodikk og raske måleinstrumenter for å følge fisken gjennom viktige faser.

I prosjektet Predictive retter vi kunnskapen vår mot noen av de største utfordringene som forventes å øke i oppdrettsnæringen i nær fremtid:

  • Økt stress på grunn av endring i miljø og produksjonsteknikker
  • Økt forekomst og frekvens av patogener
  • Økt behov for forebyggende tiltak
  • Økt behov for evaluering av fiskens robusthet og helse

Vi vil bruke disse situasjonene til å forberede næringen på forventede scenarier i nær fremtid, samt å plassere Nofima i førersetet for samarbeidsprosjekter knyttet til disse utfordringene.

Vi vil blant annet utvikle et system der ulike stressfaktorer kan analyseres opp mot trening. Stress som følge av ny teknologi, håndtering, behandling, forandringer i miljø og klima, bakterieinfeksjoner og parasitter skaper varierende oppdrettsforhold og stress for oppdrettsarten.

I tillegg kommer utfordringene knyttet til vannkvalitet i resirkuleringsanlegg og lukkede merder. Trening har i mange arter vist å kunne senke stressreaksjoner, men dette har til nå ikke blitt vist hos laks. Vi ønsker å utvikle et system der vi kan studere trening og stress i kombinasjon.

Videre ønsker vi å etablere nye metoder for å evaluere laksens helse, og etablere nye systemer der vi kan studere helse uten å måtte kjøre store fiskeforsøk eller bruke mange forsøksdyr.

Formålet med prosjektet er å bringe forskning på robust, frisk fisk fremover.

Dette skal gjøres i gjennom 4 delmål:

  1. Øke kunnskapen om laksens robusthet og helse under økende stress
  2. Utvikle in vitro systemer for mukosale vev i laks, rognkjeks og torsk
  3. Utarbeide strategier for å bedre forstå de komplekse mekanismene mellom bakterier og immunsystem hos både laks og rognkjeks
  4. Undersøke om spektroskopi kan være et nyttig verktøy for å evaluere fiskehelse og robusthet