Gå til hovedinnhold

I dette prosjektet tester og utvikler vi nye løsninger i europeisk akvakultur.

Sist oppdatert

Read in English

Start

01. feb 2020

Slutt

31. jan 2024

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

Prosjektet ledes av Universitetet i Bologna (Italia), og går i samarbeid med en rekke europeiske forsknings- og industriaktører.

Mål med prosjektet

  • Levere løsninger for å forbedre helse og sykdomsresistens hos fisk og skalldyr, f.eks. prediksjonsmodeller for spesifikke sykdommer, metoder for sykdomsdeteksjon, nye avlsprogrammer og nye dietter
  • Forbedre ytelsen og kvaliteten på oppdrettsfisk og mikroalger ved å utvikle innovative avlsprogrammer
  • Gjøre havbrukssektoren mer bærekraftig og sirkulær gjennom forskjellige oppdrettssystemer (RAS, biofloc-teknologi, aquaponics), nye dietter fra biprodukter fra fisk, avløpsvann fra fisk og mikroalger og organiske dietter med lite fiskemel
  • Øke effektiviteten til produksjonssystemer i akvakultur via sanntidsstyringssystemer, satellittanlegg og anbefalinger
  • Støtte diversifisering av akvakulturnæringen ved å studere reproduksjonssyklusen til nye fiskearter (greater amberjack, meagre og Senegalese sole)
  • Utvikle nye miljøvennlige fisk- og skalldyrsprodukter med høy næringsverdi
  • Øke bevisstheten og undervise fagfolk fra havbrukssektoren, samt gjennomføre studier om forbrukernes preferanser

Med disse løsningene vil NewTechAqua demonstrere at investering i bærekraftig havbruksforskning og innovasjon fører til etablering av nye verdikjeder, markeder, vekst og arbeidsplasser i kyst-, offshore- og innlandsområder.

Nofimas rolle

I dette prosjektet skal Nofima arbeide med avlsprogram for mikroalger i samarbeid med University of Las Palmas de Gran Canaria, genetikk for fôreffektivitet i laks i samarbeid med MOWI Genetics AS og genetikk for produksjons- og produktegenskaper i European seabass i samarbeid med ABSA-Culmarex.

NewTechAquas nettsted

Prosjektet har egne nettsider hvor du kan følge med på hvordan forskningen skrider fram.

Gå til nettsted