Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land

Hovedmålet i dette prosjektet er å utvikle et sett av modeller som forklarer forskjellige deler av den strukturelle utviklingen i ulike ledd av fiskerinæringen. Modellene skal benyttes til …

1. september 2016 – 30. juni 2018

Forsker: Bent Magne Dreyer

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Havbruksforvaltning 2030

Et nytt forskningsprosjekt skal utrede og analysere relevante forvaltningsmodeller for havbruk i fremtiden.

15. november 2017 – 30. juni 2020

Forsker: Roy Robertsen

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Rammer

Hvordan påvirker fangstreguleringer fangsteffektivitet, kvalitet og drivstofforbruk? Og hvordan skal myndighetene unngå målkonflikter når stadig flere mål skal nås gjennom fangstreguleringer?

1. desember 2019 – 31. januar 2021

Forsker: Bent Magne Dreyer

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Referansepriser i førstehåndsmarkedet for hvitfisk

Hovedmålet med prosjektet er å identifisere mulige indikatorer og utvikle en modell som er egnet til å lage referansepriser som speiler markedsutviklingen for hvitfisk.

1. mai 2016 – 31. januar 2017

Forskere: Bjørn Inge Bendiksen, Bent Magne Dreyer

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

SocSus

Prosjektet dokumenterte sosial bærekraft i norsk fiskerinæring.

1. desember 2017 – 20. mai 2019

Forsker: Bjørg Helen Nøstvold

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

TørrSalt

Ringvirknings- og verdiskapinganalyse for norsk tørrfisk- og saltfiskindustri

1. januar 2019 – 31. desember 2019

Forsker: Roy Robertsen

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Valutaendringer og sjømatnæringen

Hvordan påvirker valutaendringer prestasjon og konkurranseposisjon i norsk sjømatnæring?

15. januar 2017 – 1. desember 2020

Forsker: Thomas Nyrud

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Økt lønnsomhet i torskesektoren

Dette femårige forskningsprogrammet skal gi kunnskap om hvorfor torskesektoren over tid har hatt svak lønnsomhet.

1. mars 2011 – 31. desember 2015

Forsker: Bent Magne Dreyer

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering