Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

ACCESS

Hvordan påvirker klimaendringene de arktiske næringene fiskeri, olje- og gassutvinning og transport? Prosjektets mål er å tallfeste dette.

1. mars 2011 – 28. februar 2015

Forsker: John Roald Isaksen

Finansiør: EU - 7. rammeprogram

FoodIntegrity

Prosjektets mål er å kartlegge og dokumentere matjuks, og å utvikle metoder for å hindre juks og feilmerking av mat.

1. januar 2014 – 31. desember 2018

Forsker: Petter Olsen

Finansiør: EU - 7. rammeprogram

MareFrame

MareFrame vil redusere barrierene som hindrer mer utstrakt innføring av økosystembasert fiskeriforvaltning (EAFM).

1. januar 2014 – 31. desember 2017

Forsker: Petter Olsen

Finansiør: EU - 7. rammeprogram