Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Authent-Net

Skal legge til rette for et bærekraftig samarbeid mellom nasjonale og internasjonale forskningsfinansieringsorganisasjoner innenfor matautentisitet, bedre konkurrranseevnen og styrke tilliten.

2. april 2016 – 31. mars 2018

Forsker: Petter Olsen

Bærekraftindikatorer i norsk havbruk

Alle tilgjengelige fakta om havbruksnæringen, hva angår miljø, økonomi og sosiale ringvirkninger, skal samles og gjøres tilgjengelig i en nettportal som skal presentere næringens bærekraft.

15. mai 2016 – 30. juni 2018

Forsker: Kine Mari Karlsen
Oppdragsgiver: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

ClimeFish

Klimaendringer pågår akkurat nå og truer bærekraftig vekst av fiskeri- og oppdrettsnæringen over hele verden. Målet med ClimeFish er å bidra til å sikre at økningen i sjømatproduksjonen …

1. april 2016 – 31. mars 2020

Forsker: Petter Olsen

Coreplan

Kysten vår er ettertraktet som boltreplass for fritidsopplevelser så vel som for næringsvirksomhet. I Coreplan skal vi finne ut hvordan myndighetene kan ta hensyn til verdien av naturgodene …

1. april 2016 – 31. desember 2018

Forsker: Ann-Magnhild Solås

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien

Hvert år gjennomfører Nofima en undersøkelse av lønnsomhet og strukturendringer i norsk fiskeindustri.

26. november 1976

Forsker: Bjørn Inge Bendiksen
Oppdragsgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

EU-China-Safe

Prosjektet tar opp problemstillinger rundt mattrygghet og matjuks mellom EU og Kina.

1. september 2017 – 31. august 2021

Forsker: Petter Olsen
Oppdragsgiver: EU-kommisjonen