Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

BACCHUS

Dette EU-prosjektet utvikler verktøy og ressurser som legger til rette for at vitenskapelige resultater kan brukes til å støtte opp om helsepåstandssøknader.

1. oktober 2012 – 30. september 2016

Forsker: Kjersti Aaby

Finansiør: EU - 7. rammeprogram

Bioaktive lipider

Bioaktive lipider er fettstoffer som spiller en viktig rolle i biologiske systemer og derfor kan ha stor innvirkning på helsen.

1. oktober 2012 – 30. september 2016

Forsker: John-Erik Haugen

Finansiør: FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Bærsort

En konkurransedyktig norsk bærproduksjon er avhengig av kontinuerlig tilgang til de beste bærsortene. Selv om utviklingen av nye sorter er tidkrevende, kan foredlingen gjøres mer effektiv.

1. januar 2014 – 31. desember 2018

Forsker: Kjersti Aaby

Finansiør: Norges forskningsråd

GRØNTiKJØTT

Den overordnede idéen for «GRØNTiKJØTT» er å utvikle bærekraftige og sunne hverdagsprodukter bestående av kvernet kjøtt med en høy andel (opp til 49 %) grønnsaker.

1. januar 2015 – 31. desember 2017

Forsker: Grethe Iren Andersen Borge

Finansiør: Norges forskningsråd

Helserelaterte plantestoffer i bær, frukt og grønnsaker

Programmets forskning retter oppmerksomheten mot arter av bær, frukt og grønnsaker som det er mulig å dyrke i Norge og som har et potensiale for økt konsum og økt benyttelse i industrien.

2. januar 2013 – 31. desember 2016

Forsker: Grethe Iren Andersen Borge

Finansiør: FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Kostfiber og glykemiske karbohydrater

Det primære målet i dette forskningsprogrammet er å øke kunnskapen om hvordan prosessering kan maksimere de fordelaktige helseeffektene av kostfiber og minimere de skadelige helseeffekter …

1. januar 2013 – 31. desember 2016

Forsker: Simon Ballance

Finansiør: FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

KålSmak

Hovedmålene for dette forskningsprosjektet, der hele verdikjeden er med, er å gjøre kål mer attraktivt – og å finne svaret på om du må velge mellom god smak eller høyt innhold av helsefremmende …

1. januar 2016 – 30. april 2020

Forsker: Grethe Iren Andersen Borge

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Matlyst

Prosjektet skal utvikle innovative produkter og løsninger for å gjøre det lettere for eldre å oppnå et riktig kosthold. For å få dette til trengs forbrukerinnsikt om målgruppen og en …

1. april 2017 – 31. mars 2020

Forskere: Øydis Ueland, Ida Synnøve Bårvåg Grini

Finansiør: Norges forskningsråd

Plantemetabolomikk

Hovedmålet med dette strategiske prosjektet er å etablere metabolomikk som en generisk metodeplattform for å styrke forskningen innenfor områdene frukt, bær og grønnsaker.

1. mai 2010 – 31. desember 2014

Forskere: Grethe Iren Andersen Borge, Gesine Schmidt

Finansiør: FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter