Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

FoodProFuture

Hovedmålet for dette prosjektet er å utvikle en kunnskapsplattform for optimal produksjon og utnyttelse av norske proteinrike vekster. Slik at de kan utgjøre råvarene i gode, helseriktige …

1. mars 2017 – 31. oktober 2021

Forsker: Svein Halvor Knutsen

Finansiør: Norges forskningsråd

iNOBox

Hovedmålet med iNOBox er å skape en effektiv, lønnsom og bærekraftig matproduksjon som sikrer trygg og næringsrik mat av høy kvalitet.

1. april 2018 – 31. mars 2022

Forsker: Tone Mari Rode

Finansiør: Norges forskningsråd

MycoSafeBread

Hovedmålet i prosjektet er å optimalisere brødprodukter som er skreddersydd for små barn, med et minimum av soppgiften DON, og samtidig oppfylle anbefalingene for fiber og næringssammensetning.

1. juli 2020 – 30. juni 2023

Forsker: Ida Rud

Finansiør: Norges forskningsråd

The Norwegian Seaweed Biorefinery Platform

Målet med prosjektet er å være en plattform for forskning, kunnskap, metodikk og ulike interessenter innen utvikling av en økonomisk og miljøvennlig bioraffineri av makroalger.

1. mai 2019 – 30. april 2024

Forsker: Svein Halvor Knutsen

Finansiør: Norges forskningsråd

Wildberries

Målsetning med prosjektet WILDBERRIES er å fremskaffe kunnskap og innovative løsninger slik at man får økt utnyttelse og verdiskaping fra ville bær.

1. januar 2019 – 31. desember 2022

Forskere: Kjersti Aaby, Mathias Rudolf Amundsen

Finansiør: Norges forskningsråd