Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Klippfisk til Brasil

I prosjektet skaffer vi kunnskap om hvorfor norsk klippfiskeksport ikke øker i takt med veksten i det brasilianske klippfiskmarkedet.

1. januar 2014 – 1. juni 2015

Forsker: Ingelinn Eskildsen Pleym

Finansiør: NFD - Nærings- og fiskeridepartementet

Klippfiskmarkeder

For 2015/16 er fokuset på den fremtidige konkurransesituasjonen i viktige klippfiskmarkeder.

1. januar 2014 – 31. desember 2016

Forsker: Ingelinn Eskildsen Pleym

Finansiør: NFD - Nærings- og fiskeridepartementet

Markedsadgang

Hovedmålet med dette prosjektet er å undersøke ikke-tariffære handelshindringer norske sjømateksportører som står overfor ved eksport til ulike markeder.

1. januar 2018 – 31. desember 2020

Forsker: Gøril Voldnes

Finansiør: NFD - Nærings- og fiskeridepartementet