Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Arktisk mat

Målet med «Arktisk mat»-prosjektet var å undersøke potensialet for økt produksjon og verdiskaping av mat produsert i arktiske strøk.

1. august 2015 – 30. november 2019

Forsker: Ingrid Kvalvik

Finansiør: Nordisk ministerråd, Utenriksdepartementet

Blueshell

Prosjektet handler om å utnytte biprodukter fra skalldyr i utviklingen av verdifulle produkter.

1. januar 2017 – 31. desember 2019

Forsker: Runar Gjerp Solstad

Finansiør: EU - ERA-Net

CATCH

Målet er å få ut den maksimale bærekraftige verdien av villtorsk ved å lagre den levende.

1. april 2014 – 31. oktober 2018

Forsker: Geir Sogn-Grundvåg

Finansiør: Norges forskningsråd

CrabMarket

Hvilke markedsmuligheter finnes for levende snøkrabbe og kongekrabbe? Dette prosjektet handlet om industriell markedsføring.

10. september 2015 – 31. mars 2018

Forsker: Gøril Voldnes

Finansiør: RFF Nord-Norge - regionalt forskningsfond

Strategisk satsning

Fresk

Med denne satsingen vil Nofima skaffe ny kunnskap om hvordan man bør fryse, lagre og tine fisk på en optimal måte.

1. januar 2017 – 31. desember 2020

Forskere: Svein Kristian Stormo, Torstein Skåra

Finansiør: Nofima

Klippfisk til Angola

Målet med prosjektet er å skaffe kunnskap om muligheter og utfordringer for norsk klippfisk i Angola.

1. desember 2013 – 1. mai 2015

Forsker: Ingelinn Eskildsen Pleym

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Klippfisk til Brasil

I prosjektet skaffer vi kunnskap om hvorfor norsk klippfiskeksport ikke øker i takt med veksten i det brasilianske klippfiskmarkedet.

1. januar 2014 – 1. juni 2015

Forsker: Ingelinn Eskildsen Pleym

Finansiør: NFD - Nærings- og fiskeridepartementet

Klippfiskmarkeder

For 2015/16 er fokuset på den fremtidige konkurransesituasjonen i viktige klippfiskmarkeder.

1. januar 2014 – 31. desember 2016

Forsker: Ingelinn Eskildsen Pleym

Finansiør: NFD - Nærings- og fiskeridepartementet

Laks til Sør-Afrika

Formålet med prosjektet er å skaffe mer kunnskap om sjømatmarkedet i Sør-Afrika, med særlig vekt på laks.

1. desember 2013 – 1. mai 2015

Forsker: Pirjo Honkanen

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Markedsadgang

Hovedmålet med dette prosjektet er å undersøke ikke-tariffære handelshindringer norske sjømateksportører som står overfor ved eksport til ulike markeder.

1. januar 2018 – 31. desember 2020

Forsker: Gøril Voldnes

Finansiør: NFD - Nærings- og fiskeridepartementet

OrAqua

The overall vision of the OrAqua project is the economic growth of the organic aquaculture sector in Europe, supported by science based regulations in line with the organic principles and consumer …

1. januar 2014 – 31. desember 2016

Forsker: Åsa Maria O. Espmark

Finansiør: EU - 7. rammeprogram

Strategisk satsning

Sjømatkvalitet

I dette tverrfaglige prosjektet har vi studert hele verdikjeden for makrell og oppdrettslaks.

1. mars 2015 – 28. februar 2019

Forskere: Kine Mari Karlsen, Heidi Nilsen

Finansiør: Nofima

SnowMap

Snøkrabbe er en forholdsvis ny art i Norge. I dette prosjektet har målet vært å bidra til et fremtidig lønnsomt fiske etter krabben, og å utnytte den nye norske ressursen på best mulig måte.

18. april 2017 – 1. september 2020

Forskere: Ragnhild Dragøy, Gøril Voldnes

Finansiør: Norges forskningsråd

SocSus

Prosjektet dokumenterte sosial bærekraft i norsk fiskerinæring.

1. desember 2017 – 20. mai 2019

Forsker: Bjørg Helen Nøstvold

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Sosial bærekraft

Målet med arbeidet er å etablere et kunnskapsgrunnlag for sertifiseringsordninger for sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring.

15. desember 2016 – 15. mai 2017

Forsker: Pirjo Honkanen

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Strategisk satsning

VårMat

Vi vil at alle skal kunne spise god og sunn mat – uansett hvilken situasjon man er i.

1. januar 2018 – 1. januar 2021

Forskere: Øydis Ueland, Guro Helgesdotter Rognså

Finansiør: Nofima

Økt lønnsomhet i torskesektoren

Dette femårige forskningsprogrammet skal gi kunnskap om hvorfor torskesektoren over tid har hatt svak lønnsomhet.

1. mars 2011 – 31. desember 2015

Forsker: Bent Magne Dreyer

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering