Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Micro MBT

Produksjon av høyverdiprodukter fra et sammensatt bateriell polulasjon immobilisert på en spesiell plattform ved bruk av lavverdi restråstoff fra marine sektorer

1. januar 2016 – 31. desember 2018

Forsker: Ragnhild Dragøy Whitaker
Oppdragsgiver: EU

Sjømatkvalitet

I dette prosjektet skaffer vi ny kunnskap om kvalitetsutfordringer i verdikjedene for makrell og laks.

1. mars 2015 – 28. februar 2019

Forsker: Kine Mari Karlsen

SnowMap

Prosjektets mål er optimalisering av alle ledd i den nye, raskt voksende, snøkrabbenæringen i Norge.

18. april 2017 – 1. mai 2020

Forsker: Ragnhild Dragøy Whitaker
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd