Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Blueshell

Prosjektet handler om å utnytte biprodukter fra skalldyr i utviklingen av verdifulle produkter ved hydrolyse eller fermentering etterfulgt av undersøkelse av biologiske aktiviteter.

1. januar 2017 – 31. desember 2019

Forsker: Runar Gjerp Solstad

Micro MBT

Produksjon av høyverdiprodukter fra et sammensatt bateriell polulasjon immobilisert på en spesiell plattform ved bruk av lavverdi restråstoff fra marine sektorer

1. januar 2016 – 1. mai 2019

Forsker: Ragnhild Dragøy Whitaker
Oppdragsgiver: EU

Peptek

Med bruk av moderne, forskningsbasert prosessteknologi og prosesskunnskap kan ubrukt eller gjenværende biomasse – i dag best kjent som restråstoff - bli til nye markedsrettede produkter.

1. januar 2016 – 31. desember 2019

Forskere: Ragnhild Dragøy Whitaker, Nils Kristian Afseth
Oppdragsgiver: Nofima AS

Sjømatkvalitet

I dette prosjektet skaffer vi ny kunnskap om kvalitetsutfordringer i verdikjedene for makrell og laks.

1. mars 2015 – 28. februar 2019

Forsker: Kine Mari Karlsen

SnowMap

Prosjektets mål er optimalisering av alle ledd i den nye, raskt voksende, snøkrabbenæringen i Norge.

18. april 2017 – 1. mai 2020

Forsker: Ragnhild Dragøy Whitaker
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd

TastyKelp

I prosjektet skal forskerne blant annet studere komponenter i makroalger som kan brukes som ingredienser i matindustrien, og undersøke effekten av prosessteknologi på innholdet av potensielt …

2. januar 2019 – 31. desember 2021

Forsker: Dagbjørn Skipnes