Gå til hovedinnhold

Prosjektet har som mål å redusere matsvinn, bedre utnyttelsen av råvarer og reståstoff fra potet- og grønnsaksproduksjon, og samtidig bidra til mer trygg, sunn og bekvemmelig mat ved å bruke innovative og energi-effektive prosesseringsteknikker.

Sist oppdatert

Read in English

Start

01. apr 2018

Slutt

31. des 2021

Finansiert av

EU - ERA-Net

Samarbeid

RISE (Sverige), ILVO og Food Pilot (Belgia), Ankara University (Tyrkia), CRIFFC (Tyrkia), Hoff AS (Norge), Fjordland AS (Norge), Greenyard Prepared (Belgia).

På verdensbasis anslås hele 400 millioner tonn avfall fra plantebasert mat hvert år. Nye teknologier i matindustrien kan bidra til at vi bruker mer av hele råvaren, og produserer mat på en mer energi-effektiv måte.

Målsetting

Utvikle bærekraftige matproduksjonssystemer med innovative teknologier som gir matindustrien nye muligheter til å lage mer bærekraftige potet- og grønnsaksprodukter.

Slik jobber vi

De nye prosessteknologiene vi tester omfatter tre typer mikrobølge-oppvarming, i tillegg til High Moisture Extrusion Cooking (MHEC) og pulserende elektriske felt (PEF). Disse vil vi bruke for å vise potensialet for å spare både energi og vannforbruk i produksjonen, og forbedre smak og næringsverdi i produktene.

HMEC og forbehandling med PEF vil øke verdien på lite utnyttet restråstoff og avfall.

Vi bruker datamodeller for å forutsi hvordan ulike prosesser vil påvirke næringsinnholdet i matprodukter.

Vi har i tillegg laget et verktøy for å hjelpe matprodusentene å bruke mindre energi og vann, og gjennom det øke lønnsomheten. For å kunne spare enda mer energi, har vi også testet ut helt nye måter å emballere produkter på.

Resultater

Covid-19-effekter

Som følge av covid-19-pandemien med omfattende tiltak i hvert av partnerlandene, er noen forsøk satt på vent, og det er fortsatt uklart om forskerutveksling kan gjennomføres. Prosjektet har likevel fremdrift, og vi har fokusert på skrivearbeid og publisering.

Toroid hermetikkboks

Utviklet prototype og gjort forsøk med toroid hermetikkboks, inkludert modellering: Ved hermetisering påvirkes varmeoverføringshastigheten hovedsakelig av beholderform og produkttype. Økt varmeoverføringshastighet vil redusere prosesstiden og føre til kvalitetsforbedring.  

I InProVe har vi vist at en ny innovasjon – toroide bokser – gir en betydelig økning i oppvarmingshastigheten for både faste og flytende matprodukter.

Flere prototyper av toroide bokser ble konstruert og bygd. Det er utført en betydelig mengde arbeid med validering og modellering av varmeoverføring, i ulike typer systemer for statisk og bevegelig autoklavering, der toroide bokser har blitt sammenlignet med standard bokser. Eksperimenter har blitt utført med en rekke modell- og matprodukter, fra den enkleste modellskalaen ved bruk av vann som medium, og i komplekse realistiske produkter, for eksempel tomatbasert soppsaus, grønnsaksupper og grønnsakspuré.

Resultatene som kommer ut av denne forskningen så langt er oppmuntrende; det er demonstrert at toroide bokser har stort potensial for en raskere oppvarmingshastighet sammenlignet med oppvarming i tradisjonelle bokser. Dette innebærer store besparelser i behandlingstid og bruk av energi. Innsamlede data vil bli brukt i fremtidig modellering og kinetikk-studier av relevante næringsstoffer og vitaminer.

HTST-mikrobølger

Teknologien for High Temperature – Short time (HTST)-mikrobølgeoppvarming har blitt utviklet og implementert i pilotskala. I InProVe-prosjektet har HTST-mikrobølgeteknologi blitt evaluert med tanke på kvalitet av supper (“Norsk Fiskesuppe” og suppe med rotgrønnsaker).

Resultatene viser at munnfølelse og tekstur på biter av fisk og grønnsaker, farge, etc. er bedre enn ved konvensjonell prosessering. Det vil også bli utført en evaluering av næringsinnhold i supper produsert på denne måten sammenlignet med tradisjonelt prosesserte supper.

Utvinne verdifulle komponenter

Vi har også studert bruken av «grønne» teknologier for å utvinne verdifulle fytokjemikalier (f.eks. beta-karoten og polyfenoler) fra restråstoff og ubrukt biomasse fra grønnsaksprosessering.

PEF har blitt evaluert for å kunne forbehandle biomassen før superkritisk CO2 ekstraksjon for å utvinne karotenoider fra restråstoff fra gulrot, og polyfenoler fra restråstoff fra potet. Foreløpige resultater indikerer at PEF øker utvinningsgraden av betakaroten fra gulrotskrell, men ikke fra andre biprodukter av gulrot.

Vi forsker nå videre på ulike løsninger for å kunne bruke PEF til å øke utvinningen også i biter og avskjær fra gulrot. Når det gjelder potet, ser PEF ut til å øke utvinningsgraden av polyfenoler både fra potetskrell og kuttet potet. Bruken av PEF på biprodukter fra gulrot- og potet-industrien vil optimaliseres videre i fortsettelsen av prosjektet. Oppfølgingseksperimenter planlegges også med biprodukter fra andre typer grønnsaker.

Tørkede fraksjoner med HMEC

I 2021 har vi utført forsøk med tørkede fraksjoner av biprodukter fra erter og sopp til produksjon av vegan-produkter med ‘kjøttaktig’ tekstur og kjøtt-grønnsak hybrid-produkter, ved å bruke innovasjonen High Moisture Extrusion Cooking (HMEC). Denne teknologien har vist seg å kunne bidra kraftig til reduksjon av svinn fra grønnsaksprosessering.

Prosjektnettsted

Du kan følge InProVe på prosjektets egne nettsider.

Gå til inproveproject.eu

Publikasjoner

Vitenskapelige:

Populærvitenskapelige:

Prosjektet er finansiert av EUs ERA-net Susfood2-program.