Gå til hovedinnhold

Prosjektet skal utforske afrikanske, klimavennlige og næringsrike korn, belgfrukter og rotvekster i Etiopia, Kenya, Sør-Afrika og Uganda, og utvikle og demonstrere best mulige løsninger for dyrking, prosessering og produktutvikling mot nye matvarer, forretningsløsninger og verdikjeder.

Sist oppdatert

Read in English

Start

01. aug 2020

Slutt

31. jan 2024

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

18 partnere (13 afrikanske, 5 europeiske)

Prosjektet vil forsøke å løse flaskehalser i afrikanske verdikjeder som lav produktivitet, begrenset tilgang til urbane og internasjonale markeder, overkommelig pris og lettvinthet for produkter. Prosjektet vil også utvikle nye løsninger for landbruket, matproduksjon og for å redusere svinn.

Nofimas rolle

Forskere ved Nofima vil være involvert i følgende forskningsfelt:

 • Prosessoptimalisering
 • Forbrukeradferd
 • Sensorisk vitenskap

Mål

InnoFoodAfrica-prosjektet …

 • Støtter utvikling av ressurseffektive, trygge og bærekraftige verdikjeder ved å styrke lokale bønder, produsenter og forbrukere gjennom samarbeid med afrikanske og europeiske eksperter
 • Fokuserer på tilpasning og innføring av plantebaserte dietter for å unngå underernæring hos små barn (under 4 år) og overvekt hos voksne.
 • Øker ressurseffektiviteten til de afrikanske verdikjedene ved å redusere svinn og øke verdien av restråstoffer ved å forbedre innhøstings- og lagringspraksis, og ved å utnytte sidestrømmer til å utvikle miljøvennlige, biobaserte pakkeløsninger som kan erstatte plast.
 • Støtter etableringen av et pan-afrikansk FoU-samarbeid og opprettelse av en åpen innovasjonsplattform for å dele innovasjoner, forbedre kommunikasjon og legge til rette for teknologioverføring.

Forventede resultater

 • Nye plantebaserte og sunne dietter som på kort sikt skal bli vanlige i ti afrikanske byer
 • Betydelig reduksjon av underernæring hos barn
 • Bønder og småbrukere, spesielt kvinner, skal ha mulighet til å fungere som aktive verdikjedeoperatører
 • Nye markedsmuligheter for nye afrikanske matprodukter
 • Løsninger for å omskape matsvinn til miljøvennlige emballasjematerialer

Prosjektnettsted

Prosjektet InnoFoodAfrica har et eget nettsted der du også kan holde deg oppdatert om prosjektets utvikling.

Gå til innofoodafrica.eu

Konsortium

Her er partnerne i prosjektet: