Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Iscenesettelse av matinnovasjon

Møte utfordringer, forbedre metodikk og utforske nye arenaer. Mat- og drikkevareindustrien skårer lavt på FoU-investeringer og innovasjonsevne. Hovedmålet med dette prosjektet er å stimulere …

1. januar 2013 – 31. desember 2016

Forsker: Antje Gonera

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

KålSmak

Hovedmålene for dette forskningsprosjektet, der hele verdikjeden er med, er å gjøre kål mer attraktivt – og å finne svaret på om du må velge mellom god smak eller høyt innhold av helsefremmende …

1. januar 2016 – 30. april 2020

Forsker: Grethe Iren Andersen Borge

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri