Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

CATCH

Målet er å få ut den maksimale bærekraftige verdien av villtorsk ved å lagre den levende.

1. april 2014 – 31. oktober 2018

Forsker: Geir Sogn-Grundvåg

Finansiør: Norges forskningsråd

SFI CRISP

CRISP var et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen bærekraftig fiskeri. Målet med senteret var et paradigmeskifte innen fiskeriteknologi.

1. april 2011 – 30. mars 2019

Forskere: Torbjørn I Tobiassen, Heidi Nilsen

Finansiør: Norges forskningsråd