Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Helsefortrinn ved nordatlantiske fiskeoljer

Målet med dette prosjektet er å undersøke om inntaket av nordatlantisk fiskeolje rik på ketolinsyre medfører økt produksjon av EPA og DHA fra planteomega-3 fettsyrer i mus og laks og dermed …

1. januar 2017 – 31. desember 2018

Forsker: Tone-Kari K. Østbye

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Nye omega-3 kilder i fôr til laks

Både folk og fisk har behov for de lange marine omega-3-fettsyrene EPA og DHA for å bevare god helse. Det vi får gjennom fiskeoljen som stammer fra villfisk er ikke lenger nok til å dekke …

1. januar 2015 – 25. oktober 2019

Forsker: Bente Ruyter

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Omega-3 barriere

For å opprettholde god fiskehelse og god fiskevelferd er det viktig at alle vev som utgjør fiskens barrierer mot ytre miljø, fungerer optimalt. Både gjeller, tarm og skinn er i direkte kontakt …

1. oktober 2016 – 31. mars 2019

Forskere: Gerd Marit Berge, Bente Ruyter

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

OptiHealth

Målet med OptiHealth er å skaffe vitenskapelig dokumentasjon om hvilke nivåer av fett og fettsyrer som sikrer laksens vekst og helse under utfordrende miljøforhold i sjøvannsfasen.

1. februar 2017 – 1. februar 2020

Forsker: Bente Ruyter

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, Norges forskningsråd

Ressursutnyttelse i norsk lakseoppdrett i 2016

Målet med dette prosjektet er å utarbeide en oppdatert evaluering av ressursutnyttelsen i norsk lakseproduksjon med data fra 2016.

1. mars 2017 – 31. januar 2019

Forsker: Turid Synnøve Aas

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering