Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Strategisk satsning

BALANCE

I BALANCE vil vi øke den grunnleggende forståelsen av hvordan næringsstoffer i fôret, i samspill med genetisk bakgrunn, påvirker forekomst av metabolsk induserte helse og kvalitetsproblemer …

1. januar 2017 – 31. desember 2020

Forsker: Bente Ruyter

Finansiør: Norges forskningsråd

QuantEscape

Dette prosjektet kombinerer ekspertise fra fire sentrale norske forskningsinstitusjoner for å besvare forskningsutfordringene omkring genetiske interaksjoner mellom oppdretts- og villaks.

1. januar 2012 – 31. desember 2015

Forsker: Celeste Jacq

Finansiør: Norges forskningsråd

QuantEscape2

QuantEscape2 bygger videre på QuantEscape, hvor fire ledende forskningsinsitusjoner studerte interaksjoner mellom rømt oppdrettslaks og vill Atlantisk laks. Full engelsk tittel på prosjektet …

1. januar 2016 – 31. desember 2018

Forsker: Celeste Jacq

Finansiør: Norges forskningsråd

Økt motstandsevne mot AGD hos laks

Hovedmålet er å finne den beste måten å auke motstandsevnen mot amøbe gjellesjuke hos hos laks gjennom avl.

1. januar 2014 – 31. desember 2015

Forsker: Bjarne Gjerde

Finansiør: Norges forskningsråd