Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

FISHBOOST

EU-prosjektet FISHBOOST har som mål å bringe europeisk havbruk videre til et nytt nivå innen avl. Nofima koordinerer dette femårige prosjektet, som er finansiert av det 7. rammeprogram.

1. februar 2014 – 31. januar 2019

Forsker: Anna Kristina Sonesson

Finansiør: EU - 7. rammeprogram

OrAqua

The overall vision of the OrAqua project is the economic growth of the organic aquaculture sector in Europe, supported by science based regulations in line with the organic principles and consumer …

1. januar 2014 – 31. desember 2016

Forsker: Åsa Maria O. Espmark

Finansiør: EU - 7. rammeprogram