Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Strategisk satsning

FutureFish

Et overordnet mål for havbruksnæringen er å produsere robust fisk på en miljømessig forsvarlig måte.

1. januar 2017 – 31. desember 2019

Forsker: Celeste Jacq

Finansiør: Nofima

ProFekt

Hva skjer med porsjonspakkede fiskeprodukter når man fryser, tiner og varmer dem opp? Sjømat som er rask å tilberede er under lupa i dette forskningsprosjektet.

1. januar 2013 – 31. desember 2016

Forskere: Svein Kristian Stormo, Dagbjørn Skipnes

Finansiør: Nofima

Strategisk satsning

Sjømatkvalitet

I dette tverrfaglige prosjektet har vi studert hele verdikjeden for makrell og oppdrettslaks.

1. mars 2015 – 28. februar 2019

Forsker: Kine Mari Karlsen

Finansiør: Nofima