Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Fishwell

Kunnskapen om fiskevelferd og operasjonelle velferdsindikatorer øker stadig. Men, den er ikke alltid lett tilgjengelig og kan dermed være uoversiktlig. Derfor er det nyttig med en gjennomgang …

1. desember 2015 – 31. mars 2020

Forsker: Christopher Noble

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land

Hovedmålet i dette prosjektet er å utvikle et sett av modeller som forklarer forskjellige deler av den strukturelle utviklingen i ulike ledd av fiskerinæringen. Modellene skal benyttes til …

1. september 2016 – 30. juni 2018

Forsker: Bent Magne Dreyer

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Havbruksforvaltning 2030

Et nytt forskningsprosjekt skal utrede og analysere relevante forvaltningsmodeller for havbruk i fremtiden.

15. november 2017 – 30. juni 2020

Forsker: Roy Robertsen

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Helsefortrinn ved nordatlantiske fiskeoljer

Målet med dette prosjektet er å undersøke om inntaket av nordatlantisk fiskeolje rik på ketolinsyre medfører økt produksjon av EPA og DHA fra planteomega-3 fettsyrer i mus og laks og dermed …

1. januar 2017 – 31. desember 2018

Forsker: Tone-Kari K. Østbye

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Holdbarhet på klippfisk

Hvor lenge er klippfisken holdbar når den lagres i kjølerom og ved høyere temperaturer? …

1. januar 2013 – 30. september 2015

Forsker: Grete Lorentzen

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Klippfisk til Angola

Målet med prosjektet er å skaffe kunnskap om muligheter og utfordringer for norsk klippfisk i Angola.

1. desember 2013 – 1. mai 2015

Forsker: Ingelinn Eskildsen Pleym

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

KVASS

Formålet med prosjektet er å utvikle et kommersielt produkt som kan vurdere kvalitet på rund hvitfisk i sanntid i industriell hastighet.  …

1. mai 2018 – 31. oktober 2019

Forsker: Karsten Heia

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Laks til Sør-Afrika

Formålet med prosjektet er å skaffe mer kunnskap om sjømatmarkedet i Sør-Afrika, med særlig vekt på laks.

1. desember 2013 – 1. mai 2015

Forsker: Pirjo Honkanen

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Nye omega-3 kilder i fôr til laks

Både folk og fisk har behov for de lange marine omega-3-fettsyrene EPA og DHA for å bevare god helse. Det vi får gjennom fiskeoljen som stammer fra villfisk er ikke lenger nok til å dekke …

1. januar 2015 – 25. oktober 2019

Forsker: Bente Ruyter

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Omega-3 barriere

For å opprettholde god fiskehelse og god fiskevelferd er det viktig at alle vev som utgjør fiskens barrierer mot ytre miljø, fungerer optimalt. Både gjeller, tarm og skinn er i direkte kontakt …

1. oktober 2016 – 31. mars 2019

Forskere: Gerd Marit Berge, Bente Ruyter

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

OptiHealth

Målet med OptiHealth er å skaffe vitenskapelig dokumentasjon om hvilke nivåer av fett og fettsyrer som sikrer laksens vekst og helse under utfordrende miljøforhold i sjøvannsfasen.

1. februar 2017 – 1. februar 2020

Forsker: Bente Ruyter

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, Norges forskningsråd

PERAGILL

Dette prosjektet vil undersøke en alternativ strategi for å behandle amøbegjellesykdom (AGD), et alvorlig problem i lakseoppdrett.

15. januar 2018 – 15. januar 2021

Forsker: Carlo C. Lazado

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Rammer

Hvordan påvirker fangstreguleringer fangsteffektivitet, kvalitet og drivstofforbruk? Og hvordan skal myndighetene unngå målkonflikter når stadig flere mål skal nås gjennom fangstreguleringer?

1. desember 2019 – 31. januar 2021

Forsker: Bent Magne Dreyer

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Referansepriser i førstehåndsmarkedet for hvitfisk

Hovedmålet med prosjektet er å identifisere mulige indikatorer og utvikle en modell som er egnet til å lage referansepriser som speiler markedsutviklingen for hvitfisk.

1. mai 2016 – 31. januar 2017

Forskere: Bjørn Inge Bendiksen, Bent Magne Dreyer

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

RENSVEL

Med økende bruk av rensefisk, særlig villfanget bergnebb og oppdrettet berggylt og rognkjeks, er det behov for grunnleggende kunnskap om stress og velferd hos disse artene.

1. november 2015 – 15. april 2019

Forsker: Åsa Maria O. Espmark

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Ressursutnyttelse i norsk lakseoppdrett i 2016

Målet med dette prosjektet er å utarbeide en oppdatert evaluering av ressursutnyttelsen i norsk lakseproduksjon med data fra 2016.

1. mars 2017 – 31. januar 2019

Forsker: Turid Synnøve Aas

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Råstoffkvalitet på torsk og hyse

Prosjektet dokumenteter kvalitetsstatus for råstoff av torsk og hyse, ved levering fra fisker.

1. januar 2013 – 31. desember 2014

Forsker: Sjurdur Joensen

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

SocSus

Prosjektet dokumenterte sosial bærekraft i norsk fiskerinæring.

1. desember 2017 – 20. mai 2019

Forsker: Bjørg Helen Nøstvold

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering