Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

AQUAEXCEL2020

Den overordnede målsettingen med AQUAEXCEL2020 er å integrere de fremste forskningsfasiliteter innen akvakultur i Europa. Prosjektet skal etablere en lett tilgjengelig tilgang på ressurser …

1. oktober 2015 – 30. september 2020

Forsker: Åsa Maria O. Espmark

Finansiør: EU - Horisont 2020

Authent-Net

Skal legge til rette for et bærekraftig samarbeid mellom nasjonale og internasjonale forskningsfinansieringsorganisasjoner innenfor matautentisitet, bedre konkurrranseevnen og styrke tilliten.

2. april 2016 – 31. mars 2018

Forsker: Petter Olsen

Finansiør: EU - Horisont 2020

ClimeFish

Klimaendringer truer bærekraftig vekst av fiskeri- og oppdrettsnæringen over hele verden. Målet med ClimeFish var å bidra til å sikre at økningen i sjømatproduksjonen kommer i områder …

1. april 2016 – 31. mars 2020

Forsker: Petter Olsen

Finansiør: EU - Horisont 2020

PrimeFish

Det overordnede målet med PrimeFish er å forbedre den økonomiske bærekraften til den europeiske fiskeri- og akvakultursektoren.

1. mars 2015 – 28. februar 2019

Forsker: Petter Olsen

Finansiør: EU - Horisont 2020