Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Blueshell

Prosjektet handler om å utnytte biprodukter fra skalldyr i utviklingen av verdifulle produkter.

1. januar 2017 – 31. desember 2019

Forsker: Runar Gjerp Solstad

Finansiør: EU - ERA-Net

Micro MBT

Micro MBT handler om å gjøre lav verdi restråstoff om til produkter som har høyere verdi.

1. januar 2016 – 1. mai 2019

Forsker: Ragnhild Dragøy

Finansiør: EU - ERA-Net

SUNNIVA

I dette prosjektet tar vi utgangspunkt i matvarekjeden for tomater og brassica (kål, blomkål og brokkoli). Målet er at forbrukerne skal få bedre tilgang til trygg, sunn og praktisk mat gjennom …

14. april 2014 – 13. april 2017

Forsker: Trond Karsten Løvdal

Finansiør: EU - ERA-Net