Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

“King” of the fish deserves to be treated as such

The development of a genetic management and improvement strategy for temperate marine finfish (southern bluefin tuna, yellowtail kingfish & mulloway) …

1. juni 2008 – 31. august 2008

Forsker: Nicholas Andrew Robinson

ACCESS

Hvordan påvirker klimaendringene de arktiske næringene fiskeri, olje- og gassutvinning og transport? Prosjektets mål er å tallfeste dette.

1. mars 2011 – 28. februar 2015

Forsker: John Roald Isaksen

Finansiør: EU - 7. rammeprogram

ActiBioSafe

Rumenske og norske forskere går sammen om å utviklet ny og innovativ bioemballasje med anti-mikrobielle og anti-oksidative egenskaper.

1. januar 2014 – 31. desember 2017

Forsker: Morten Sivertsvik

Finansiør: EØS-midlene

AQUAEXCEL

AQUAEXCEL skal gi det europeiske forskningsfellesskapet en plattform av førsteklasses infrastruktur, som effektivt kan tilby verktøy til å håndtere de sammensatte utfordringene som akvakultur …

1. mars 2011 – 28. februar 2015

Forsker: Åsa Maria O. Espmark

Finansiør: EU - 7. rammeprogram

AQUAEXCEL2020

Den overordnede målsettingen med AQUAEXCEL2020 er å integrere de fremste forskningsfasiliteter innen akvakultur i Europa. Prosjektet skal etablere en lett tilgjengelig tilgang på ressurser …

1. oktober 2015 – 30. september 2020

Forsker: Åsa Maria O. Espmark

Finansiør: EU - Horisont 2020

Arktisk mat

Målet med «Arktisk mat»-prosjektet var å undersøke potensialet for økt produksjon og verdiskaping av mat produsert i arktiske strøk.

1. august 2015 – 30. november 2019

Forsker: Ingrid Kvalvik

Finansiør: Nordisk ministerråd, Utenriksdepartementet

Attraktivt fiskepålegg

Nordmenn trenger å spise mer fisk, og folk vil ha flere slags fiskepålegg. Forskingsprosjektet har som mål å utvikle et nytt fiskepålegg basert på sunt avskjær av makrell og laks.

2. mai 2013 – 31. desember 2015

Forsker: Jorunn Sofie Hansen

Finansiør: Norges forskningsråd

Authent-Net

Skal legge til rette for et bærekraftig samarbeid mellom nasjonale og internasjonale forskningsfinansieringsorganisasjoner innenfor matautentisitet, bedre konkurrranseevnen og styrke tilliten.

2. april 2016 – 31. mars 2018

Forsker: Petter Olsen

Finansiør: EU - Horisont 2020

BACCHUS

Dette EU-prosjektet utvikler verktøy og ressurser som legger til rette for at vitenskapelige resultater kan brukes til å støtte opp om helsepåstandssøknader.

1. oktober 2012 – 30. september 2016

Forsker: Kjersti Aaby

Finansiør: EU - 7. rammeprogram

Strategisk satsning

BALANCE

I BALANCE vil vi øke den grunnleggende forståelsen av hvordan næringsstoffer i fôret, i samspill med genetisk bakgrunn, påvirker forekomst av metabolsk induserte helse og kvalitetsproblemer …

1. januar 2017 – 31. desember 2020

Forsker: Bente Ruyter

Finansiør: Norges forskningsråd

Barn og smak

Det er et stort potensiale for en bedre helse i befolkningen dersom kostholdet bedres, og det er spesielt viktig å tilrettelegge for sunne og varierte menyer for barn og unge, fordi matvaner etableres

1. januar 2014 – 31. desember 2017

Forskere: Valérie Lengard Almli, Paula Varela-Tomasco

Finansiør: FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Bekjempelse av virus i mat

Vi trenger mer kunnskap om risiko for kontaminering med virus på de ulike ledd i kjeden fra jord til bord for norske bær. Dette prosjektet har som mål å øke denne kunnskapen.

1. januar 2015 – 31. desember 2018

Forsker: Trond Møretrø

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Bioaktive lipider

Bioaktive lipider er fettstoffer som spiller en viktig rolle i biologiske systemer og derfor kan ha stor innvirkning på helsen.

1. oktober 2012 – 30. september 2016

Forsker: John-Erik Haugen

Finansiør: FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Biofresh

Målet var å produsere friske, sunne norske veksthusgrønnsaker av høy kvalitet året rundt uten fossil energi, kjemisk plantevern og utslipp av avfall.

1. januar 2016 – 31. desember 2019

Forsker: Jorunn Sofie Hansen

Finansiør: Norges forskningsråd

Blueshell

Prosjektet handler om å utnytte biprodukter fra skalldyr i utviklingen av verdifulle produkter.

1. januar 2017 – 31. desember 2019

Forsker: Runar Gjerp Solstad

Finansiør: EU - ERA-Net

Brunalger til mat

Brunalger til mat – dyrking av råvarer og prosessering av trygge og sunne produkter gjennom utvikling av forskningsbasert kunnskap.

5. januar 2015 – 31. desember 2017

Forsker: Dagbjørn Skipnes

Finansiør: RFF Vestlandet - regionalt forskningsfond

Bærsort

En konkurransedyktig norsk bærproduksjon er avhengig av kontinuerlig tilgang til de beste bærsortene. Selv om utviklingen av nye sorter er tidkrevende, kan foredlingen gjøres mer effektiv.

1. januar 2014 – 31. desember 2018

Forsker: Kjersti Aaby

Finansiør: Norges forskningsråd

CATCH

Målet er å få ut den maksimale bærekraftige verdien av villtorsk ved å lagre den levende.

1. april 2014 – 31. oktober 2018

Forsker: Geir Sogn-Grundvåg

Finansiør: Norges forskningsråd