Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

“King” of the fish deserves to be treated as such

The development of a genetic management and improvement strategy for temperate marine finfish (southern bluefin tuna, yellowtail kingfish & mulloway) …

1. juni 2008 – 31. august 2008

Forsker: Nicholas Andrew Robinson
Oppdragsgiver: Seafood Cooperative Research Centre, Fisheries Research and Development Corporation, Aquatic Sciences, South Australian Research and Development Institute, Flinders University, Clean Seas Tuna (all Australia)

ACCESS

Hvordan påvirker klimaendringene de arktiske næringene fiskeri, olje- og gassutvinning og transport? Prosjektets mål er å tallfeste dette.

1. mars 2011 – 28. februar 2015

Forsker: John Roald Isaksen

ActiBioSafe

Rumenske og norske forskere går sammen om å utviklet ny og innovativ bioemballasje med anti-mikrobielle og anti-oksidative egenskaper.

1. januar 2014 – 31. desember 2017

Forsker: Morten Sivertsvik

AQUAEXCEL

AQUAEXCEL skal gi det europeiske forskningsfellesskapet en plattform av førsteklasses infrastruktur, som effektivt kan tilby verktøy til å håndtere de sammensatte utfordringene som akvakultur …

1. mars 2011 – 28. februar 2015

Forsker: Bendik Fyhn Terjesen
Oppdragsgiver: EU

Attraktivt fiskepålegg

Nordmenn trenger å spise mer fisk, og folk vil ha flere slags fiskepålegg. Forskingsprosjektet har som mål å utvikle et nytt fiskepålegg basert på sunt avskjær av makrell og laks.

2. mai 2013 – 31. desember 2015

Forsker: Jorunn Sofie Hansen

Authent-Net

Skal legge til rette for et bærekraftig samarbeid mellom nasjonale og internasjonale forskningsfinansieringsorganisasjoner innenfor matautentisitet, bedre konkurrranseevnen og styrke tilliten.

2. april 2016 – 31. mars 2018

Forsker: Petter Olsen