Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Kålsmak

Hovedmålene for dette forskningsprosjektet, der hele verdikjeden er med, er å gjøre kål mer attraktivt – og å finne svaret på om du må velge mellom god smak eller høyt innhold av helsefremmende …

1. januar 2016 – 30. april 2020

Forskere: Grethe Iren Andersen Borge, Kristine S Myhrer

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Optimal matproduksjon basert på Big Data

OPTIMAT vil bruke Big Data Analytics til å avdekke hittil ukjente sammenhenger mellom råvarekvalitet, prosessering og kvalitet på sluttproduktet.

1. april 2017 – 30. april 2020

Forsker: Ingrid Måge

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri