Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

HoldbarSjekken

Målet med prosjektet er å utvikle et testsystem for valg av riktig emballasje til frukter, bær og grønnsaker.

1. januar 2020 – 31. mars 2022

Forsker: Hanne Larsen

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Smartbio

Målet til Smartbio er å videreutvikle prosesstyringsverktøy for bedre styring av hydrolyseprosesser, og dermed bidra til å utvikle proteinene fra restråstoffet til godt betalte proteinprodukter.

1. juli 2018 – 30. juni 2021

Forsker: Nils Kristian Afseth

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri