Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Bærekraftportal for norsk havbruk

Fakta om havbruksnæringen, hva angår miljø, økonomi og sosiale ringvirkninger, er samlet og gjort tilgjengelig på en nettside. Vi jobber nå med å videreutvikle nettsiden.

15. mai 2016 – 31. desember 2021

Forsker: Kine Mari Karlsen

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Havbruksforvaltning 2030

Et nytt forskningsprosjekt skal utrede og analysere relevante forvaltningsmodeller for havbruk i fremtiden.

15. november 2017 – 30. juni 2020

Forsker: Roy Robertsen

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

OptiHealth

Målet med OptiHealth er å skaffe vitenskapelig dokumentasjon om hvilke nivåer av fett og fettsyrer som sikrer laksens vekst og helse under utfordrende miljøforhold i sjøvannsfasen.

1. februar 2017 – 1. februar 2020

Forsker: Bente Ruyter

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, Norges forskningsråd

PERAGILL

Dette prosjektet vil undersøke en alternativ strategi for å behandle amøbegjellesykdom (AGD), et alvorlig problem i lakseoppdrett.

15. januar 2018 – 15. januar 2021

Forsker: Carlo C. Lazado

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Valutaendringer og sjømatnæringen

Hvordan påvirker valutaendringer prestasjon og konkurranseposisjon i norsk sjømatnæring?

15. januar 2017 – 1. juni 2020

Forsker: Thomas Nyrud

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering