Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Bærekraftportal for norsk havbruk

Indikatorer på hvordan havbruksnæringen påvirker miljø, økonomi og samfunn er utviklet og gjort tilgjengelig i en nettportal.

15. mai 2016 – 31. desember 2021

Forsker: Eirik Mikkelsen

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

OptiSalm

Prosjektet vil avklare begrensninger og muligheter knyttet til salterstattere i røkt laks gjennom systematisk og relevant uttesting i prøveproduksjoner.

1. januar 2020 – 30. juni 2021

Forsker: Even Heir

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

PERAGILL

Dette prosjektet vil undersøke en alternativ strategi for å behandle amøbegjellesykdom (AGD), et alvorlig problem i lakseoppdrett.

15. januar 2018 – 15. januar 2021

Forsker: Carlo C. Lazado

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Pigmentering i laks

Dette prosjektet vil studere hvordan fôrsammensetning påvirker fysiologiske mekanismer som styrer pigmenteringen av laksemuskel og bidra til å utvikle et laksefôr som sikrer god og forutsigbar …

1. juli 2020 – 1. april 2023

Forsker: Trine Ytrestøyl

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Rammer

Hvordan påvirker fangstreguleringer fangsteffektivitet, kvalitet og drivstofforbruk? Og hvordan skal myndighetene unngå målkonflikter når stadig flere mål skal nås gjennom fangstreguleringer?

1. desember 2019 – 31. januar 2021

Forsker: Bent Magne Dreyer

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring 2020-2022

Utarbeide ringvirkningsanalyser for sjømatnæringen i Norge.

16. mars 2020 – 30. september 2022

Forsker: Roy Robertsen

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Valutaendringer og sjømatnæringen

Hvordan påvirker valutaendringer prestasjon og konkurranseposisjon i norsk sjømatnæring?

15. januar 2017 – 1. desember 2020

Forsker: Thomas Nyrud

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering