I ett prosjekt utviklet Matt Baranski og hans kolleger en effektiv DNA-test for å spore rømt oppdrettslaks.
I ett prosjekt utviklet Matt Baranski og hans kolleger en effektiv DNA-test for å spore rømt oppdrettslaks. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

ActiBioSafe

Rumenske og norske forskere går sammen om å utviklet ny og innovativ bioemballasje med anti-mikrobielle og anti-oksidative egenskaper.

1. januar 2014 – 31. desember 2017

Forsker: Morten Sivertsvik

AquaExcel 2020

Den overordnede målsettingen med AQUAEXCEL2020 er å integrere de fremste forskningsfasiliteter innen akvakultur i Europa. Prosjektet skal etablere en lett tilgjengelig tilgang på ressurser …

1. oktober 2015 – 30. september 2020

Forsker: Åsa Maria O. Espmark
Oppdragsgiver: EU

BACCHUS

Dette EU-prosjektet utvikler verktøy og ressurser som legger til rette for at vitenskapelige resultater kan brukes til å støtte opp om helsepåstandssøknader.

1. oktober 2012 – 30. september 2016

Forsker: Kjersti Aaby
Oppdragsgiver: EU

Barn og smak

Det er et stort potensiale for en bedre helse i befolkningen dersom kostholdet bedres, og det er spesielt viktig å tilrettelegge for sunne og varierte menyer for barn og unge, fordi matvaner etableres

1. januar 2014 – 31. desember 2017

Forskere: Valèrie Lengard Almli, Paula A.Tomasco Varela, Frida Felicia Vennerød

Bioaktive lipider

Bioaktive lipider er fettstoffer som spiller en viktig rolle i biologiske systemer og derfor kan ha stor innvirkning på helsen.

1. oktober 2012 – 30. september 2016

Forsker: John-Erik Haugen
Oppdragsgiver: FJM

Bærsort

En konkurransedyktig norsk bærproduksjon er avhengig av kontinuerlig tilgang til de beste bærsortene. Selv om utviklingen av nye sorter er tidkrevende, kan foredlingen gjøres mer effektiv.

1. januar 2014 – 31. desember 2017

Forsker: Kjersti Aaby