Forskerne Sjurdur Joensen, Torbjørn Tobiassen og Leif Akse klar til å dokumentere kvalitet på fiskefangsten.
Forskerne Sjurdur Joensen, Torbjørn Tobiassen og Leif Akse klar til å undersøke kvaliteten på fiskefangsten. Photo: Inge Wahl

Råstoffkvalitet på torsk og hyse

 Sjømatindustri  

Prosjektet dokumenteter kvalitetsstatus for råstoff av torsk og hyse, ved levering fra fisker.

Tidspunkt:1. januar 2013 – 31. desember 2014
Finansiering: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Finansiør:FHF
Kontaktperson
Portrettbilde av Sjurdur Joensen
Sjurdur Joensen

Seniorforsker
Tlf.: +47 900 62 237
sjurdur.joensen@nofima.no

Fangstredskaper, bløgging og håndtering av fisken om bord på båten kan påføre råstoffet kvalitetsfeil som har store konsekvenser for produktkvalitet og verdi.

I dette prosjektet blir torsk og hyse fisket med ulike fangstredskaper undersøkt for kvalitetsfeil påført under fangst og råstoffhåndtering om bord.

Les mer om:

Relatert innhold