Laks i bioplast

Produksjon av høykvalitets lakseprodukter

Høykvalitets Lakseprodukter

 Trygg og holdbar mat  

Prosjektets overordnet ide er å benytte ny emballeringsteknologi og analysemetoder for å oppnå bedre utnyttelse av råstoff ved å sikre forutsigbar, og optimal produktkvalitet og forlenget holdbarhet for pre-rigor filetert laks.

Tidspunkt:1. september 2012 – 31. august 2015
Finansiering: Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og med egeninnsats fra deltakende bedrifter
Finansiør:Salmar
Samarbeid:Salmar, Tommen Gram, Multivac
Kontaktperson
Portrettbilde av Marit Kvalvåg Pettersen

Prosjektets mål er å oppnå bedre utnyttelse av råstoff ved å sikre jevn og forutsigbar produktkvalitet og forlenget holdbarhet. Dette skal gjøres ved

  • Identifisere og definere «problembakterier»
  • kunnskap om flaskehalser produksjon i forhold til mikrobiologisk kvalitet,
  • Definere optimale emballeringsmetoder tilpasset produktkvalitet
Les mer om:

Relatert innhold