Plantemetabolomikk

Plantemetabolomikk for økt forståelse om plantestoffer i frukt, bær og grønnsaker

 Mat og helse  

Hovedmålet med dette strategiske prosjektet er å bygge opp og etablere metabolomikk som en generisk metodeplattform for å styrke forskningen innenfor områdene frukt, bær og grønnsaker, råvare- & produktkunnskap og mat & helse.

Tidspunkt:1. mai 2010 – 31. desember 2014
Finansiering: FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
Kontaktperson
Portrettbilde av Grethe Iren Andersen Borge
Kontaktperson
Portrettbilde av Gesine Schmidt
Gesine Schmidt

Forsker
Tlf.: +47 978 15 843
gesine.schmidt@nofima.no

Sensorisk og helsemessig kvalitet i frukt, bær og grønnsaker (F&G) bestemmes først og fremst av plantestoffene (plantemetabolitter); både næringsstoffer og de sekundære plantestoffene som finnes i produktet. Innholdet av disse metabolittene påvirkes av plantens arveanlegg, vekstforhold, postharvest faktorer, prosessering og lagring. Mengde og sammensetning vil påvirke produktets kvalitetsegenskaper, slik som smak, lukt og farge, samt holdbarhet og helsemessig kvalitet.

Det fokuseres fortsatt på et utvalg av kjente næringsstoffer og plantestoffer når sensorisk og helsemessig kvalitet skal dokumenteres i F&G. Men i de siste årene har det skjedd en stor utvikling av analytiske metoder basert på massespektrometri (MS)-teknologien, som kombinert med oppbygging av databaser for plantemetabolitter og avansert dataanalyse, nå gjøre det mulig med samtidige målinger av et bredt spekter av plantestoffer. Dermed får vi bedre forståelse av de fysiologiske endringene som skjer i F&G. Teknologien kalles metabolomikk (metabolomics), og er den yngste av ”omikk”-teknologiene (metabolomikk, proteomikk og genomikk), og også den mest avanserte pga den store kjemiske diversiteten til forbindelsene som skal analyseres.

Hovedmålet med dette strategiske prosjektet er å bygge opp og etablere metabolomikk som en generisk metodeplattform for å styrke forskningen innenfor områdene F&G, råvare- & produktkunnskap og mat & helse. Kompetansen og metodikken er viktig for videre deltakelse i internasjonale forskningsprosjekter innen disse områdene. Matforskningsinstituttet Nofima har investert i state-of-art instrumentering innenfor massespektrometri, og har også den tverrfaglige ekspertisen innen kjemisk analysemetodikk, avansert dataanalyse, råvarekunnskap og plantefysiologi som kreves for å etablere metabolomikk på en optimal måte.

I dette prosjektet vil det være størst fokus på selve metodeetableringen, men plantemateriale tilgjengelig fra allerede pågående prosjekter vil benyttes for å få ny kunnskap om effekter av preharvest-dyrking, postharvest-lagring og prosessering på innholdet av plantestoffer i grønnsaker i kålfamilien og ulike sorter jordbær og bringebær. Dette arbeidet vil gjøres i samarbeid med andre forskningsprosjekter og bedrifter.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter