Foto: Frank Gregersen/Nofima

Nye marked for torsk

Hva skal til for at amerikanere og spanjoler vil kjøpe mer norsk torsk?

Tidspunkt:1. april 2014 – 31. desember 2014
Finansiering: Nærings- og fiskeridepartementet
Kontaktperson
Portrettbilde av Gøril Voldnes
Gøril Voldnes

Forsker
Tlf.: +47 926 40 722
goril.voldnes@nofima.no

Prosjektets mål: Identifisere muligheter og barrierer for differensiering og økt betalingsvillighet for norsk torsk i USA og Spania.

Dette vil vi gjøre ved å opparbeide kunnskap om dagens markedssituasjon for torsk, herunder markedsstruktur, konkurranse, kjøpskriterier, distribusjonsforhold, forbruksmønster og preferanser i det amerikanske markedet.

Les mer om:

Relatert innhold