Nefomet

Innovative Methodologies for New Food Product Development: combining Sensory Science and Experimental Economics

I EU-prosjektet Nefomet ønsker forskere å utvikle en ny metode som kan gi mer pålitelig informasjon om forbrukernes aksept av nye matvarer. Dette gjøres ved å kombinere sensorisk og økonomisk kunnskap.

Tidspunkt:1. mars 2014 – 28. februar 2018
Finansiering: European Union - FP7 – PEOPLE – 2012 - Intra-European Fellowships (IEF)
Samarbeid:Orkla Foods Norge (OFN), Norges miljø og biovitenskaplige universitet (NMBU) og University of Arkansas (USA)

Bakgrunn

Bedriftene i matbransjen utvikler kontinuerlig nye matvarer. Det er like fullt et faktum at for mange nye matvarer flopper, og dermed reduserer matprodusentenes lønnsomhet. Det er allment akseptert at den høye feilraten skyldes mangel på innlemmelse av hva forbrukerne mener.

Fordi forbrukere vurdere et høyt antall produktegenskaper, både indre og ytre, når de gjør matvalg, trenger matindustrien en håndtering protokoll produktutvikling, som inkluderer mer realistisk markedsinformasjon.

Hovedmål

Prosjektet har som mål å utvikle en formalisert og innovativ metodikk, som kombinere både indre og ytre mategenskaper. For å kunne bidra til forbedrede produktutviklingsprosesser. Den nye metoden gjør det mulig for bedrifter å få bedre forståelse for forbrukeraksept av ny mat.

Tverrfaglig forskningssamarbeid

For å lykkes er det nødvendig å involvere flere forskningsdisipliner, samarbeid mellom blant matfaglig og økonomisk forskning er et eksempel. Både forskningsinstitutt, universitet og matprodusenter samarbeider i dette prosjektet.

Høykvalitetsprodukter

Prosjektet vil fokusere på høykvalitets nymatsprodukter der høytrykksprosessering er den benyttede teknologien. Resultatene fra prosjektet vil bli tilgjengelig gjennom publikasjoner, seminarer og implementering av den nye metoden i næringsmiddelindustrien.

Les mer om:

Relatert innhold