Naturlig utvalg for økt motstandskraft mot G. salaris hos laks i infiserte vassdrag

 Avl og genetikk  

Hovedmålet er å undersøke om det skjer et naturlig utvalg for økt motstandskraft mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos laks i infiserte vassdrag.

Tidspunkt:1. januar 2014 – 31. desember 2016
Finansiering: Marint Miljø- og verdiskapingsfond i Møre og Romsdal fylke, Driva elveeigarlag, Hellefoss-Åmot Kultiveringsanlegg, Øvre-Eiker kommune, Sunndal kommune, AquaGen, SalmoBreed og Marine Harvest
Samarbeid:Norsk institutt for naturforskning (NINA), Naturhistorisk museum (NHM), Driva elveeierlag, Hellefoss-Åmot Kultiveringsanlegg

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjarne Gjerde
Bjarne Gjerde

Seniorforsker
Tlf.: +47 930 61 541
bjarne.gjerde@nofima.no

Delmål:

  1. Undersøke hvor store forskjeller det er i motstandskraft mot gyro hos laksunger etter villaks fra tre gyro-infiserte og tre gyro-frie vassdrag.
  2. Estimere grad av genetisk variasjon i motstandskraft mot gyro hos laksunger fra tre gyro-infiserte og tre gyro-frie vassdrag.

Resultatene fra prosjektet vil gi oss ny og grunnleggende kunnskap om i hvilken grad vill laks utvikler resistens mot gyro og hvor fort dette eventuelt skjer. Dette vil gi oss større kunnskap om laksen i infiserte vassdrag vil kunne tilpasses seg parasitten, og om risikoen for videre spredning av parasitten til andre vassdrag. Dette er viktig kunnskap for forvaltningen i deres vurderinger i det videre arbeidet med å bekjempe Gyrodactylus salaris og effektene av den.

Les mer om:

Relatert innhold