Forsøk vi har gjennomført viser at innhold av bakterier (totalantall bakterier) er omtrent det samme for pre-rigor filetert laks som for hel fisk etter 9 dagers lagring ved 2°C.

Høykvalitets lakseprodukter

Produksjon av høykvalitets lakseprodukter

 Trygg og holdbar mat  

Prosjektets overordnet ide er å benytte ny emballeringsteknologi og analysemetoder for å oppnå bedre utnyttelse av råstoff ved å sikre forutsigbar og optimal produktkvalitet samt forlenget holdbarhet for pre-rigor filetert laks.

Tidspunkt:1. september 2012 – 30. september 2015
Finansiering: Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og med egeninnsats fra deltakende bedrifter
Kontaktperson
Portrettbilde av Marit Kvalvåg Pettersen

Prosjektets mål er å oppnå bedre utnyttelse av råstoff ved å sikre jevn og forutsigbar produktkvalitet og forlenget holdbarhet. Dette skal gjøres ved

  • Identifisere og definere «problembakterier»
  • kunnskap om flaskehalser produksjon i forhold til mikrobiologisk kvalitet,
  • Definere optimale emballeringsmetoder tilpasset produktkvalitet
Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter