Matsikkerhet er en global utfordring. På den andre siden ender en god del av maten opp som avfall. Emballasjen beskytter og bevarer maten, og emballering er en nøkkel for å nå fastsatte mål om økt produksjon og reduksjon av matsvinn både globalt og nasjonalt.

Sist oppdatert

Start

01. jan 2013

Slutt

31. des 2016

Finansiert av

FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Prosjektleder(e):

Marit Kvalvåg Pettersen

Selv om den største miljømessige effekten av optimal matemballasje er å redusere matavfallet, er det også viktig at emballasjematerialet i seg selv er bærekraftig.

Det finnes mengder av ulike pakkemetoder og ulike typer emballasjemateriell. Begge må tilpasses den enkelte matvare, og det er krevende for matprodusentene å ha oversikt over hva som egner seg best for deres produkter.

Hovedmålet med dette prosjektet er å bidra til konkurransedyktig og bærekraftig produksjon, lagring og distribusjon av matvarer ved optimal emballering. Dette arbeidet er et viktig bidrag i kampen om å redusere matavfallet.

Inkluderer hele verdikjeden

Vi bygger videre på vår solide kompetansen innen emballasjematerialer og emballeringsmetoder, og går dypere inn i utvalgte problemstillinger innen materialteknologi, emballeringsmetoder, interaksjon mellom emballasje-materialer og produkt, og produktkvalitet.

Vi vil utvide produktkvalitet og holdbarhetsbegrepet til også å omfatte helsekomponenter og mer spesifikk mikrobiell sammensetning (mikrobiota), og se dette i sammenheng med ulike aspekter av emballering og lagring. Hele verdikjeden fra produksjon via distribusjon og transport til forbruker- og avfallsaspektet er inkludert.

Vi undersøker egnethet av materialer fra fornybare kilder, biodegraderbare materialer og materialer med spesifikke egenskaper (lysbarriere og aktive eller intelligente løsninger).

Frukt, grønt og kjøtt under lupen

Vår analyseplattform for å måle respirasjon for ulike frukt og grønnsaker vil videreutvikles og brukes aktivt i arbeidet med å finne optimale lagrings- og emballeringsmetoder for frukt og grønnsaker.

Emballering av ferskt kjøtt og kjøttprodukter er en viktig aktivitet, og vi har solid kunnskap om fordeler og ulemper med ulike emballeringsmetoder, særlig koblet til farge. Emballeringssystemer for kjøtt endres kontinuerlig både nasjonalt og internasjonalt, og Nofima ønsker fortsatt å være i front på dette feltet.

Mens vi i forrige prosjektperiode leverte en doktorgrad med hovedvekt på lysoksidasjon av meieriprodukter, undersøker vi nå lysoksidasjon i blant annet kjøtt og fettholdige produkter.

Publikasjoner