Bedrifter som er i gang med eller ønsker å starte produksjon av økologiske varer i stor eller liten skala kan få hjelp gjennom Økologiprogrammet

Økologiprogrammet

Offentlig program

I tråd med Nasjonal strategi for økologisk jordbruk 2018-2030 har Nofima gjennom flere prosjekter finansiert av Landbruksdirektoratet satt i gang en rekke tiltak for å bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat.

Kontaktperson
Portrettbilde av Isabell Urdahl Lien
Isabell Urdahl Lien

Sekretariatsleder EMB
Tlf.: +47 454 99 430
isabell.lien@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Lene Øverby
Lene Øverby

Senioringeniør
Tlf.: +47 976 34 246
lene.overby@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Ida Synnøve Bårvåg Grini
Ida Synnøve Bårvåg Grini

Seniorrådgiver
Tlf.: +47 900 98 475
ida.grini@nofima.no

Nofima har en viktig rolle som en nasjonal kompetanse- og ressursaktør innen foredling, produktutvikling og servering av økologisk mat. Vi samarbeider tett med andre nasjonale aktører som Matvalget / Debio Info, Økologisk Norge, Matmerk, NORSØK og Debio.

Mer fokus på produktutvikling innen det økologiske segmentet er nødvendig for å kunne tilby forbrukerne et større og mer variert produktspekter. Her har Nofima en viktig rolle som en nasjonal kompetanse- og ressursaktør, og bidrar til:

• Produktutvikling av økologiske produkter
• Inspirasjon, opplæring og veiledning til bedrifter og storhusholdning.

Skap et økologisk produkt

Bedrifter som er i gang med eller ønsker å starte produksjon av økologiske varer i stor eller liten skala er programmets målgruppe.

Hvem kan få hjelp?

Vi gir støtte til kjøp av kompetanse til norske bedrifter som ønsker å produsere økologiske matvarer, enten det er småskalaprodusenter eller større næringsmiddelbedrifter.
Vi ønsker også å bidra til at flere etablerer en økologisk linje ved siden av sin konvensjonelle produksjon.

Dette kan du få hjelp til:

Produkt- og prosessutvikling

Produsenter og bedrifter kan få støtte til utvikling med faglig bistand og veiledning innenfor følgende områder:
• Produktutvikling
• Optimalisering/utvikling av prosesser og resepter
• Prøveproduksjon av prototyper
• Bistand til oppskalering i egen bedrift
• Analyser og testing av ferdig produkt (f.eks. kjemisk innhold, hygiene, smak)
• Bistand til testing av riktig emballasje
Prøveproduksjon som en del av produktutviklingen og/eller utvikling av prototyper til uttesting i markedet.
Nofima har produksjonshaller med utstyr for praktisk utprøving som bakeri, kjøtthall, vegetabilhall og pakkehall. Her kan man prøveprodusere i tett samarbeid med fagpersoner, Nofimas egne fagpersoner og ved behov samarbeidspartnere.

Besøksordning

Bedrifter og produsenter får tilbud om gratis besøk og oppfølging i egen bedrift eller besøk i Nofima lokaler tilsvarende to dagsverk.

Fagkurs, kunnskapsoverføring, kompetanseoppbygging

Nofima setter opp fagkurs som er av interesse for økologiske produsenter. Vi legger vekt på å overføre fagkunnskap og bidra nettverksbygging. Vi samarbeider tett med Matvalget og Kompetansenettverkene for å dekke behov i markedet.

Har du ønske om bestemte temaer for kurs, så gi oss gjerne noen innspill på hva akkurat du trenger.

Server mer økologisk

Vi gir inspirasjon, opplæring og veiledning til storhusholdning som vil øke andelen økologiske produkter i sitt serveringstilbud.
I tillegg samarbeider Nofima med kompetanseleverandører innen økologisk mat. Flere av disse er mat og miljø-veiledere som kan bistå din virksomhet i omleggingen til økologisk.

Barnehager, skoler, SFO / AKS

Vi kan tilby:
• Inspirasjonsdag med matlaging sammen med kokker som kan økologisk mat
• Bakekurs
• Opplæring for personalet om økologisk mat
• Veiledning til virksomheten for å komme i gang, innkjøp, produkttilbud, meny og mattrygghet/HACCP

Storhusholdning

Vi kan tilby:
• Kurs -opplæring, basiskunnskap om økologisk mat
• Veiledning til å komme i gang, strategier for økning av økologisk andel, praktiske råd og tips
• Veiledning ved innkjøp, anbud
• Veiledning til omlegging og sertifisering
• Inspirasjonskurs for personalet
• Spesielle kursdager for eksempel baking av økologisk brød/surdeig, eller produksjon av økologiske pølser

Debio-godkjenning

Det er kun tillatt å markedsføre produkter som økologiske dersom de er produsert og kontrollert i henhold til Forskrift om produksjon og merking av økologiske produkter. Debio er kontrollorgan og Ø-merket er garanti for at produkter er økologisk produsert. Utfyllende informasjon om regelverk, registrering og gebyrer finnes på www.debio.no

 

 

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker