Økologiprogrammet

Offentlig program

Gjennom flere prosjekt finansiert fra Landbruksdirektoratet er det satt i gang en rekke tiltak for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat. Dette er i tråd med myndighetenes mål om å oppnå 15 % økologisk matproduksjon og matforbruk innen 2020.

Kontaktperson
Portrettbilde av Isabell Urdahl Lien
Isabell Urdahl Lien

Sekretariatsleder EMB
Tlf.: +47 454 99 430
isabell.lien@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Ida Synnøve Bårvåg Grini
Ida Synnøve Bårvåg Grini

Seniorrådgiver
Tlf.: +47 900 98 475
ida.grini@nofima.no

I strategien inngår de programmene Nofima administrerer:

 • for produktutvikling av økologiske produkter
 • inspirasjon, opplæring og veiledning til Storkjøkken og barnehager/skoler som vil øke andel økologiske produkter i sitt serveringstilbud.

Nofima har en viktig rolle som en nasjonal kompetanse- og ressursaktør innen foredling, produktutvikling og servering av økologisk mat. Vi samarbeider tett med andre nasjonale aktører som Bioforsk Økologisk, Oikos, Matmerk, Debio, DIFI og Fyrtårnfylkene.

Økologisk temadag

Nofima arrangerer hvert år en økologisk temadag. Økologifagdagen og den arrangeres gjerne i september som en del av Økouka i Oslo. Dette er den viktigste møtearenaen for de som er opptatt av økologisk mat i hele verdikjeden.

Skap et økologisk produkt

Bedrifter som er i gang med eller ønsker å begynne og produsere økologiske varer i stor eller liten skala har en ekstra mulighet til å få hjelp.

– Hvem kan få hjelp?

Vi gir støtte til norske bedrifter som ønsker å produsere økologiske matvarer, enten det er småskalaprodusenter eller større næringsmiddelbedrifter.

Vi ønsker også å bidra til at flere etablerer en økologisk linje ved siden av sin konvensjonelle produksjon.

Mer trykk på produktutvikling innen det økologisk segmentet er nødvendig for å tilby forbrukerne et større og mer variert produktspekter.

– Dette kan du få hjelp til:

 

Produktutviklingsprosjekt

Produsenter og bedrifter kan få støtte til videreutvikling med faglig bistand og veiledning innenfor følgende områder:

 • Optimalisering av prosesser og resepter
 • Prøveproduksjon av prototyper
 • Bistand til oppskalering i egen bedrift
 • Analyser og testing av ferdig produkt (f eks kjemisk innhold, hygiene og smak)
 • Bistand til testing av riktig emballasje
 • Bistand til å få produkter ut i markedet
 • Markedsundersøkelser

Prøveproduksjon

Nofima har lokaler for praktisk utprøving til disposisjon, som bakeri, kjøtthall, vegetabilhall og pakkehall. Her kan man prøveprodusere i tett samarbeid med
fagpersoner, som f eks baker eller pølsemaker. Nofima samarbeider også med andre kompetansemiljøer for å supplere tilbudet til matprodusenter. I samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås gir vi deg for eksempel tilbud om kompetanse innen meieriproduksjon.

Besøksordning

Bedrifter og produsenter kan få tilbud om gratis besøk og oppfølging av fagperson i egen bedrift med ressurser tilsvarende to dagsverk.

– Kurs

I avtalen med Landbruksdirektoratet inngår at Nofima setter opp kurs som er av interesse for økologiske produsenter. Slike kurs kan vi være med på gi støtte til. Har du ønske om bestemte temaer for kurs, så gi oss innspill.

Debio-godkjenning

Det er kun tillatt å markedsføre produkter som økologiske dersom de er produsert og kontrollert i henhold til Forskrift om produksjon og merking av økologiske produkter. Debio er kontrollorgan og Ø-merket er garanti for at produkter er økologisk produsert.

Server mer økologisk

Vi gir inspirasjon, opplæring og veiledning til Storkjøkken og barnehager/skoler som vil øke andel økologiske produkter i sitt serveringstilbud.

Nofima samarbeider med «alle» kompetanseleverandører innen økologisk mat, og flere av disse er mat og miljø-veiledere som kan bistå din virksomhet i omleggingen til økologisk.

Barnehager/skoler/SFO

Vi kan tilby:

 • Inspirasjonsdag med matlaging sammen med kokker som kan økologisk mat
 • Bakekurs for målgruppa
 • Opplæring for personalet om økologisk mat
 • Veiledning til virksomheten for å komme i gang, innkjøp, produkttilbud, meny

Storkjøkken

Vi kan tilby:

 • Kurs -opplæring, basiskunnskap om økologisk mat
 • Veiledning til å komme i gang, strategier for økning av økologisk andel, praktiske råd og tips
 • Veiledning ved innkjøp, anbud
 • Veiledning til omlegging og sertifisering
 • Inspirasjonskurs for personalet
 • Spesielle kursdager for eksempel baking av økologisk brød, eller produksjon av økologiske pølser

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Filer og lenker