Seniorforsker Einar Risvik er engasjert inn i prosjektet for å bidra med forskningsbasert kunnskap om mat og helse, mat og ernæring, mat og smak, hva som skjer med maten når den lages, spises og fordøyes samt hvordan vi kan påvirke barn og unge til å prøve nye smaker.

Norsk Smaksskule

Et opplæringsprogram initiert av Arne Brimi, for matlærere i barnehage og skole.

Prosjektet drives av Norsk Kulturarv. Nofima, ved seniorforsker Einar Risvik er engasjert inn i prosjektet for å bidra med forskningsbasert kunnskap om mat og helse, mat og ernæring, mat og smak, hva som skjer med maten når den lages, spises og fordøyes og hvordan vi kan påvirke barn og unge til å prøve nye smaker.

Kursholderene er av Norges beste kokker samt Einar Risvik, som har doktorgrad i smak og ernæring. Etter kursene forventes det at lærerene går tilbake til sine respektive skoler og barnehager og setter fokus på smaksglede og ernæring.

Det har blitt laget et eget ressurshefte med eget undervisningsopplegg for Norsk Smaksskule, forankret i Kunnskapsløftets generelle del og læreplanmål. Norsk Smaksskule ønsker å bidra til å skape nettverk for lærere og barnehagelærere som jobber med mat. Derfor tilbyr vi diverse matopplevelser gjennom kursdagene. Målet er at lærere på tvers av kommune- og fylkesgrenser skal få samtalepartnere som kan være nyttige for å skape gode resultater i din kommune. Du finner mer informasjon på nettsidene til Norsk kulturarv, der også påmelding gjøres.

Nedenfor finner deltakerne i prosjektet linker til alle forelesningene. Disse kan lastes ned til eget bruk. Filene er passordbeskyttet og kun tilgjengelig for deltakere på Norsk Smaksskule.