Arkiv for «Programmer»

Viser 1–3 av 3

Norsk Smaksskule

Et opplæringsprogram initiert av Arne Brimi, for matlærere i barnehage og skole.

Kompetansenettverk lokalmat

Lokalmatprodusenter kan få tilbud om hjelp for å lykkes med videreutvikling og verdiskaping. Fem Kompetansenettverk dekker hele Norge, og utarbeider tilbud om kurs, seminarer, nettverk, studieturer, hospitering og besøkordning som er tilpasset bedriftenes behov.

Økologiprogrammet

Gjennom flere prosjekt finansiert fra Landbruksdirektoratet er det satt i gang en rekke tiltak for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat. Dette er i tråd med myndighetenes mål om å oppnå 15 % økologisk matproduksjon og matforbruk innen 2020.

Viser 1–3 av 3