Gründerbedriften Det Glutenfrie Verksted skal i samarbeid med forskningsinstituttet Nofima se på muligheter for å dyrke frem glutenfrie kornsorter i Norge.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

– Vi håper og ønsker at interesserte glutenfrie primærprodusenter tar kontakt

Nofima-forsker Ann-Katrin Holtekjølen

Den lille og innovative gründerbedriften Det Glutenfrie Verksted har siden oppstarten i 2014 jobbet for å tilføre glutenfrie produkter en merverdi utover det å være glutenfritt.

Gründer Monica J. Hellmann har hele veien hatt et sterkt ønske om å kunne bruke norske råvarer i sine produkter, men det har hittil dessverre ikke latt seg gjøre. Det håper hun nå det kan bli en endring på. I samarbeid med Nofima har Det Glutenfrie Verksted fått tildelt midler fra Regionalt forskningsfond i Oslo til å se på muligheten for å kunne bruke norskproduserte glutenfrie råvarer i produksjon.

– Det har alltid vært viktig for meg å utnytte lokale ressurser. Covid-19-pandemien har også minnet oss på viktigheten av å sikre råvaretilgang. Gjennom den muligheten vi nå har fått håper jeg vi i fremtiden kan få både norske, kortreiste, glutenfrie råvarer og produkter. Målet er jo å produsere de beste glutenfrie produktene både for smaken, helsa og kloden, sier Monica J. Hellmann.

Stort innovasjonspotensial

For å lykkes med Det Glutenfrie Verksteds visjon om å satse 100% norsk, er det flere viktige nøkkelpunkter som må undersøkes gjennom forskningssamarbeidet.

– Vi trenger utvidet kunnskap om hvilken glutenfri produksjon som finnes i Norge i dag og hvilke muligheter dette gir. Videre trengs ytterligere og bedre råvarekunnskap, både om kvalitet og egenskaper samt en bedre forståelse for hvordan vi kan utnytte råvarene gjennom prosess og produksjon. Dette skal vi se nærmere på i prosjektet, sier Ann-Katrin.

Forbrukergruppen med ulike helseutfordringer i form av allergier og intoleranse er voksende og i dag er det økt interesse for norsk primærproduksjon av utradisjonelle norske råvarer. Agronomiske vanskeligheter utfordres nå også i større grad av norske nytenkende primærprodusenter. Disse landbruksressurser bør undersøkes nærmere og utnyttes hvis mulig.

– Når vi får et godt forskningsbasert utgangspunkt vil vi også se etter potensial for annen innovasjon og utnyttelse av råvarene, som igjen kan skape nye muligheter, forteller Ann Katrin.

Vil samarbeide med norske bønder

I dag finnes det ikke noen god og fullstendig oversikt over den primære glutenfrie produksjonen i Norge. Flere primærprodusenter satser på utradisjonelle og moderne råvarer som kan være interessante for prosjektet. Kartlegging blir også en viktig del av prosjektet.

– Jeg har brukt mye tid på å få oversikt over tilgangen på glutenfrie råvarer i Norge, men etter mange møter og mye sondering skjønner jeg at det var lettere sagt enn gjort. Så hvis noen sitter på slik informasjon eller har en mulig uutnyttet egnet glutenfri råvare, så håper jeg de tar kontakt, avslutter Hellmann.

Kontaktperson

Temaer

Bakeri