Bård Thomas Østvang er ansatt som ny direktør for Sjømat-divisjonen i Nofima. Han erstatter Magnar Pedersen som til høsten går over i pensjonistenes rekker.

Sist oppdatert

Publisert

Morgan Lillegård  

Les på engelsk

Østvang er i dag konserndirektør for innovasjon og utvikling i Aalesundfisk Holding, et selskap som i 2020 ble ny eier av Norwegian Fish Company. Østvang var administrerende direktør i Norwegian Fish Company da Aalesundfisk Holding overtok eierskapet.

– Jeg er svært godt fornøyd med å få Bård Thomas med på Nofima-laget. Han har god kjennskap til næringen og dermed de beste forutsetninger for å se hvordan vi som forskningsinstitutt kan bidra best mulig med vår kunnskap for å styrke konkurransekraften ute i næringen, sier Nofimas administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen. 

Bård Thomas er fra Skjervøy og utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har også utdanning innenfor blant annet markedskompetanse og statsvitenskap. I mye av sitt yrkesliv har Østvang jobbet for konsulentselskapet PWC før han i 2017 gikk inn i fiskerinæringen.

– Jeg er svært glad for å få denne muligheten. Nofima er et kompetansehus med veldig mange dyktige mennesker, og med et særdeles viktig samfunnsoppdrag. Det å få være med på og videreutvikle potensialet som denne organisasjonen innehar er kjempespennende. I tillegg får jeg fortsatt jobbe tett opp mot sjømatnæringa, som jeg er blitt veldig glad i, sier Bård Thomas Østvang.

Nofima er et forskningsinstitutt organisert i tre divisjoner; sjømat, akvakultur og mat. Divisjonene jobber tett sammen slik at de forskjellige næringene kan dra nytte av den tverrfaglige kunnskapen. Instituttet har rundt 400 ansatte og avdelinger fem steder i Norge. Hovedkontoret er i Tromsø. Instituttets forskning skal bidra til bærekraftig matproduksjon og forvaltning. 

Østvang tiltrer stillingen 1. august.

Kontaktpersoner