Nofima skal inn i et nytt prosjekt med forskning på innfrysningsmetoder. Hensikten er å sikre fiskeindustrien jevn tilgang til råstoff slik at det legges bedre grunnlag for helårlige arbeidsplasser.

Sist oppdatert

Publisert

Morgan Lillegård  

Les på engelsk

Bedre innfrysingsmetoder og lavere fryselagringstemperatur er avgjørende faktorer for å øke kvalitet og holdbarhet for frossen fisk.

Variasjon i tilgang på ferskt råstoff samt variasjon i kvalitet er hovedutfordringene for filetindustrien. I perioder med stor tilgang på råstoff er det svært utfordrende å bearbeide råstoffet.  Fabrikk-kapasitet blir en flaskehals og det samme kan sies om tilgang på arbeidskraft.

I motsatt fall, når det er lite råstoff, blir deler av arbeidsstokken overtallig og i tillegg tvinges bedriftene til å kjøpe alt tilgjengelig råstoff. Også fisk av dårlig kvalitet.

Båtsfjord Sentralfryselager

Bilde: Forsker Svein Kristian Stormo blir sentral i forskningen på nye innfrysningsmetoder med Båtsfjord Sentralfryselager som en av industripartnerne. Foto: Lars Åke Andersen, Nofima

Båtsfjord Sentralfryselager er prosjekteier for dette næringsstyrt forskningsprosjekt. De skal sammen med de andre bedriftspartnerne jobbe tett med forskere i Nofima. Hensikten er å undersøke om frossen fisk kan oppnå en høy nok kvalitet til å løse filetindustriens utfordringer med ujevnt tilfang av råstoff. Jevn tilgang på råstoff året rundt vil bidra til å sikre både kvalitet og helårlige arbeidsplasser. Det vil også være positivt for lønnsomheten.

Gjennom prosjektet på til sammen 12 millioner kroner der seks av dem finansieres Forskningsrådet, skal kvaliteten på frossen fisk økes med nye innfrysningsmetoder. Frossen fisk og god prosesskontroll kan gi en mer stabil produksjon og høyere produktkvalitet.

Hoveddelen av aktiviteten skal gjennomføres i Båtsfjord, som er et markant fiskerisamfunn. Lykkes industrien og forskerne i dette prosjektet kan det selges høykvalitetsprodukter til markedene med stabil leveranse gjennom hele året.

Følgende bedrifter i Båtsfjord deltar i innovasjonsprosjektet:

  • Båtsfjord Sentralfryselager
  • Båtsfjordbruket
  • Lerøy Norway Seafood
  • Kuldeteknisk

Alle de tre førstnevnte er medlem av Cod Cluster.

Kontaktperson