I siste utgave av velrenommerte Journal of International Food & Agribusiness Marketing (JIFAM) er det seniorforsker Themis Altintzoglou i Nofima som er redaktør.

Sist oppdatert

Publisert

Anne-May Johansen  

Les på engelsk

I seks artikler, som ble publisert samtidig i JIFAM nylig, handler det om markedsføring av sjømat. Fra seks ulike perspektiver, og presentert av internasjonale forskere, som Themis har funnet fram til og latt slippe til. Han er stolt over gjesteredaktøroppdraget, både på Nofimas og på egne vegne.

– Nofima, og spesielt avdelingen for markedsforskning, har mye erfaring med markedsforskning om mat og sjømat. Det viser en enorm produksjon og spredning gjennom flere prosjekter og publikasjoner. En spesialutgave i en anerkjent internasjonal journal kan synliggjøre det enda bedre. Det er en slags attest på hva vi holder på med. Journalredaktøren ga meg oppgaven fordi han mener vi i Nofima er ledende på markedsforskning av sjømat, sier Themis Altintzoglou fornøyd.

Anerkjennelse og ære

Det er langt fra bare Nofima-forskere som får slippe til i spesialutgaven av magasinet. Første artikkel er skrevet av Nofima-forskere, og i artikkel tre er en av Nofimas forskere medskribent. Ellers kommer artikkelforfatterne fra ulike institusjoner i Italia, Skottland, USA, Australia, og Norge. Artiklene dekker et bredt spekter av vitenskapelige emner, teorier og metoder som er relevante for markedsføring av sjømat på både næringsliv og forbrukernivå.

– Det er en anerkjennelse og ære å bli spurt av journalredaktøren om å lage en spesialutgave i magasinet om markedsføring av sjømat. Det viser at redaktøren har tillit til at jeg har oversikt og motivasjon for å ta det ansvaret det er å finne fram til forskere med kunnskap og resultater som er aktuelt i sammenhengen, sier Themis Altintzoglou.

Tema for de seks artiklene er:
1. En gjennomgang av eksisterende forskning og aktuelle spørsmål knyttet til e-handel med sjømatprodukter og behovet for mer produktspesifikk oppmerksomhet.
2. Innovasjon og kunnskapsutveksling i småskala fiskeri og havbruk og behovet for markedsføringsstrategier og beslutningstaking i disse sammenhengene.
3. Forhandlernes styrke og deres merkevarestrategier for vill og oppdrettet sjømat og dens innvirkning på produktets levetid.
4. Et forbrukerbasert kvalitetsrammeverk og hvordan det kan støtte produsenter i å levere produkter forbrukerne ønsker.
5. Hvordan målrette forbrukerne med riktig presentasjon av produktets bærekraft?
6. Den nåværende markedssituasjonen under COVID-19-pandemien og dens innflytelse på forbrukernes preferanser for lokalprodusert sjømat.

Takknemlig

Det er slett ikke tilfeldig hvem som har fått bidra til spesialutgaven av det vitenskapelige magasinet. Oppgaven var utlyst gjennom annonsering, og en omfattende utvelgelse ligger bak de seks artiklene som nå er publisert.

– Tematikken sjømatmarkedsføring er et spesifikt forskningsområde. Det er en risiko med å skulle samle artikler av høy kvalitet innenfor en gitt tidsfrist. Vi fikk mange artikler tilsendt, og de gjennomgikk omfattende vurderingsprosesser før noen av dem ble godkjent for spesialutgaven. Det som var mest viktig med jobben min var å være tålmodig og kritisk i prosessen med vurdering av innhold vi fikk innsendt inn, sier gjesteredaktøren.

En review-prosess med gjennomgang av innsendte artikler til en publikasjon i en forskningsjournal, skjer på den måten at artikler sendes inn etter utlysning. Så er det opp til redaktøren – Themis Altintzoglou i dette tilfellet – å velge ut de som kan passe til aktuelt tema og som har den kvaliteten som etterspørres. Deretter sendes artiklene til to forskerkolleger med kunnskap om tematikken. Disse gjør vurderinger anonymt. For at vurdering ikke skal skje på bakgrunn av bekjentskap vet ikke artikkelforfatter og reviewer hvem hverandre er. Så går artiklene tilbake til forfatterne av de utvalgte artiklene med forslag og innspill fra de som har vurdert dem. Til slutt må redaktøren gjøre de siste utvelgelsene av hvem som skal få publisere.

Themis Altintzoglou forsikrer at kollegene fra Nofima og samarbeidspartnere i Norge ikke ble vurdert med mildere øyne enn resten av innsenderne. Og han er takknemlig overfor alle som sendte inn sine arbeider til vurdering.

– Uten dem ville denne spesialutgaven ikke vært mulig, sier Themis Altintzoglou.

Han er også takknemlig mot forskerkollegene som har gjort vurderinger av et utvalg av de innsendte artiklene – mange flere enn dem som til slutt kom med i spesialnummeret.

– Det er et omfattende arbeid, og det er en frivillig jobb som er viktig for at det skal bli god kvalitet på alt som publiseres, sier Nofima-forskeren.

Globalt marked

Markedsføring av sjømat er ifølge Themis Altintzoglou av global interesse. Sjømat anses å være bra for folkehelsen, og sjømat er produkter som ifølge Nofima-forskeren gir en smaksmessig og sosial opplevelse uten sidestykke når kvaliteten er optimal.

– Til tross for disse fordelene, er det mange som misliker enkelte av sjømatens egenskaper, som for eksempel lukten når kvaliteten er dårlig. Sjømatkvaliteten er følsom for tid og temperatur, men det hindrer ikke folk i å konsumere og handle på et globalt marked. Det er det som gjenspeiles i den geografiske spredningen av manuskripter som finnes i dette spesialnummeret av JIFAM, sier markedsforskeren.

Opplevelsen med å være gjesteredaktør i en internasjonalt vitenskapelig journal har gitt mersmak.

– For å samle artikler av god kvalitet på et konkret tema, trengs stor oversikt. Det er veldig gøy. Vanligvis er vi forskere på den ene av disse sidene, og opplever dermed å bli vurdert eller å vurdere anonymt. Det er interessant å oppleve prosessen fra gjestredaktørperspektiv. Å vite hvem som er bak anonymiteten og kunne følge med i det «spillet» som skjer mellom forfatter og reviewer i innspillsrundene, sier Themis Altintzoglou.

Her finner du artiklene i JIFAM

Journal of International Food & Agribusiness Marketing, Volum 33, Issue 1 (2021)

NB Artiklene er på engelsk.

Kontaktperson

Forskningsområder

Markedsføringsstrategi

Temaer

Sjømat