Under fire prosent av norske fiskere er kvinner. Nå skal Nofima på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet kartlegge tiltak som kan bedre likestillingen i næringen.

Sist oppdatert

Publisert

Morgan Lillegård  

Les på engelsk

– Det er for få kvinner i fiskerinæringen. Vi ber nå Nofima om å se på tiltak som bidrar til bedre likestilling i næringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Jobber med strategi

I 2020 var bare 360 av 9504 fiskere kvinner, tilsvarende en andel på under fire prosent.

– Jeg håper at flere kvinner vil velge fiskeryrket i fremtiden. Det er viktig at næringen tiltrekker seg kompetanse og drivkraft fra hele befolkningen, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Departementet jobber med en likestillingsstrategi for fiskerinæringen. I den forbindelse har de bedt Nofima om å lage en rapport som beskriver status og som fremmer forslag til mulige virkemidler og tiltak.

– Nofimas innspill vil være et viktig bidra til denne strategien, sier Ingebrigtsen.

Rapport ferdig i mai

Nofima skal foreslå tiltak som kan legge til rette for bedre likestilling på kort og lengre sikt. Arbeidet skal ledes av seniorforsker Edgar Henriksen, og rapporten skal være ferdig i mai.

– Dette er et svært interessant oppdrag innenfor et viktig område. Selve fiskeridelen av næringen er svært mannsdominert som følge av historikk og kultur. Det skal bli veldig spennende å analysere situasjonen og foreslå tiltak som kan bidra til at vi får fart i utviklingen mot en mer likestilt næring, sier divisjonsdirektør Magnar Pedersen i Nofima.

I rapporten skal det vurderes om gjeldende regelverk er til hinder for å oppnå bedre likestilling.

Det skal også kartlegges og vurderes om det er andre mulige utfordringer for å oppnå bedre likestilling, for eksempel knyttet til rekruttering, finansiering, holdninger, deltakelse i styrende organer i relevante organisasjoner.

Referansegruppe

Som en del av Nofimas arbeid skal det opprettes en referansegruppe som kan gi verdifulle innspill, støtte og veiledning i prosjektet. Referansegruppen består av personer som kjenner til utfordringer kvinnelige fiskere opplever. De skal også bidra med vurderinger av hva som kan fremme styrket likestilling. Følgende skal delta i referansegruppen:

 • Emma Ingebrigtsen, masterstudent (NTNU), fra fiskerfamilie i Gjesvær, Finnmark
 • Janita Arhaug, tidligere trålfisker, NCE Legasea i Ålesund
 • Ann Jorunn Olsen, tidligere trålfisker, nå ansatt i Sjømannsforbundet. Lofoten og Oslo
 • Signe Sønvisen, førsteamanuensis NFH, har studert rekruttering. Tromsø
 • Sandra Andersen Eira, fisker i åpen gruppe. Samtingsrepresentant. Porsanger
 • Mari-Ann Johansen, kystfisker og i styret for Fiskarlaget Nord. Tromvik i Tromsø
 • Rita C. Sævik, dekksoffiser og fiskebåtreder, ringnot. Fosnavåg
 • Annsofie Kristiansen, daglig leder i Norges Kystfiskarlag. Flakstad
 • Roger Hay, fiskerbåtreder med erfaringer med å ansette kvinner. Sortland
 • Joakim Martinsen, fagsjef i Norges Fiskarlag. Trondheim

Det er også opprettet en styringsgruppe for prosjektet, som skal ledes av statssekretær Trine Danielsen. Styringsgruppen består av følgende medlemmer:

 • Mariann Frantzen eller Eirin Roaldsen, Pelagisk forening
 • Stine Ytterstad, Fiskebåt Nord
 • Alice Helleberg, Norges Kystfiskarlag
 • Kjell Ingebrigtsen, Fiskarlaget

Publikasjon

Oppdatering høsten 2021: Prosjektet er nå avsluttet. Her kan du lese rapporten fra prosjektet.

Kontaktperson