Det som mekkes på bakrommet i forskningen kan være av stor interesse for industrien. Enda en gang vil utstyrsleverandøren Vard Aqua sette et forskningsverktøy fra Nofima i kommersielt salg i oppdrettsindustrien.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Les på engelsk

I oppdrettsanlegg på land går rundt 10 prosent av fôret til spille. Fôret blandes med avføring i avløpet og skaper slam. Fôret er en ressurs på avveie, og det vil Nofima og Vard Aqua gjøre noe med. Oppfinnelsen med arbeidsnavn «spillboks», skiller ut uspist fôr fra avløpsvannet og gjør det mulig å resirkulere fôret tilbake til laksen.

− Vi er veldig glade for at vi kan samarbeide med teknologileverandører som Vard Aqua, slik at de kan ta vårt forskningsverktøy videre ut i kommersiell skala. I industrien vil økonomi og ressursutnyttelse være de store fordelene med spillboksen, sier Kjell-Åge Rognli, Direktør for Forretningsutvikling i Nofima.

Går kommersialiseringen av spillboksen slik som Rognli håper, kan det bidra til tilnærmet null fôrspill i et landanlegg. Men bærekraftig ressursutnyttelse var ikke visjonen for forskerne da de startet utviklingen.

Markerte samarbeidet

Kristina S. Hansen (i hvitt) flankert av Nofimas Torbjørn Åsgård,, Turid Synnøve Aas og Bente Torstensen foran spillboksen. Foto: Morgan Lillegård / Nofima.

Torsdag markerte Nofima og Vard Aqua samarbeidet med pressen og statssekretær Kristina S. Hansen fra Nærings- og handelsdepartementet (NFD) til stede, og med en demonstrasjon av oppfinnelsen.

− Vi i departementet er veldig godt fornøyd. Dette er et eksempel på at forskningsresultat kommer industrien til gode. Helt konkret fører dette til bedre utnyttelse av fôr. Nyttig forskning og godt anvendte penger, sier Kristina S. Hansen.

Markeringen skjedde samtidig som 220 personer deltok på konferansen «Fremtidens smoltproduksjon» på Sunndalsøra, som Nofima og Sunndal Næringsselskap arrangerte for sjuende gang.

Startet med forskningsforbedring

I alle år har forskere ønsket å måle fôrinntak og fordøyelighet av fôr i forskningen på en enklere måte. Hos oppdrettsfisk er det mye vanskeligere å måle nøyaktig fôrinntak og fordøyelighet av fôr enn hos husdyr. Hos husdyr kan man samle opp avføring i renna og fôrrester i trauet. Men hos fisk blandes alt i vannet.

Derfor ønsket forskerne et forbedret verktøy for å samle opp fôr og avføring.

Først jobbet fagfolk hos Nofima med utvikling av en separator, altså teknologi for å utvikle sentrifugalkraften for å sortere partikler. De kom ikke helt i mål med den, og etter diskusjoner gikk de bort fra det og over til filtrering der vi testet ut forskjellige rister, gjenstander og former under vannstrømmen.

Etter hvert utviklet det seg en ide om at det måtte være noe vertikalt, der vannet kommer inn fra siden. Løsningen de kom fram til, baserer seg på at spretten i fôret kontra den mer klissete avføringen, skiller fôr og avføring i ulike fraksjoner.

Løsningsorienterte forskere og kreative teknikere gjør at Nofima nå har en spillboks klar til å utvikles for verdensmarkedet.

Fordeler i forskningen

I forskningen har spillboksen tre åpenbare fordeler.

− Vi håper spillboksen skal gi oss nøyaktige målinger, at forsøksteknikerne våre får en enklere arbeidshverdag, og fisken slipper å bli håndtert, sier Turid Synnøve Aas i Nofima, som er en av forskerne bak metoden og prosjektleder.

At fisken slipper å bli håndtert gjør også at forskerne kan ta ut hyppigere prøver fordi de ikke trenger å ta hensyn til fisken. Det gir bedre forskning.

Aas er rask med å fortelle om hvordan Nofima har hatt nytte av kreativiteten og dedikasjonen til forskningstekniker Frode Nerland.

− Han har lagt ned mye tid til å observere og med sin kreativitet har han mekket til stadig nye forbedringer. I Nofima er det sjelden sånn at vi går og kjøper noe helt ferdig. Vi mekker det til, og det er Frode god til, sier Aas.

Nå pensjonerte forsker Torbjørn Åsgård har også vært aktiv i utviklingen.

Fordeler for industrien

Nofimas folk har laget en løsning som skiller ut fôr slik at fôret kan gjenbrukes. Hvordan fôret tas inn igjen i omløp, er opp til Vard Aqua å utvikle videre. Forskerne anser landanlegg for mest aktuelt i første omgang.

− Et landanlegg med et fôrforbruk på 2 tonn om dagen, har normalt et fôrspill på 200 kilo hver dag. Det vil være veldig positivt hvis 200 kilo per anlegg blir en ressurs inn i matproduksjonen, i stedet for å gå til spille.

Må ikke glemme slammet

Peder Anders Rød i Vard Aqua overtar nå videre utvikling av spillboksen fra Turid Synnøve Aas i Nofima. Foto: Morgan Lillegård / Nofima.

En annen klar fordel for industrien, er at slammet som skilles ut blir tørrere. Da slipper man ekstra tørkeprosess og det kan spare energi og infrastruktur til slambehandling. Slikt slam uten fôrrester har høyere konsentrasjon av mineraler.

Samtidig vil ikke forskerne selge skinnet før bjørnen er skutt. Verktøyet må videreutvikles om det skal tas i bruk kommersielt, men forsøk i små lukkede anlegg på Nofimas forskningsstasjon på Sunndalsøra, har gitt positive resultater på å skille fôr og slam.

Langt samarbeid

Samarbeidet mellom Nofima og Vard Aqua på Sunndalsøra strekker seg langt tilbake. Allerede i 1985 presenterte Nofima (den gang Akvaforsk) en fôrautomat for Vard Aqua (tidligere Storvik Aqua). Den ble utviklet videre til «skiveautomaten», som mange i laksenæringa nok kjenner til. Den er solgt til mer enn 30 land, og Peder Anders Rød, leder for marked og forretningsutvikling ved Vard Aqua, mener den har vært viktig for selskapet:

− Jeg har vært med fra starten, og det tidlige samarbeidet med Nofima har utvilsomt hatt en stor betydning for etableringen av vår virksomhet på Sunndalsøra.

Se film om «spillboksen»

En patentsøkt oppfinnelse skiller ut uspist fôr fra avløpsvannet og gjør det mulig å resirkulere fôret tilbake til laksen.

Her forteller forskeren litt om utviklingen og hvordan innretningen virker.

Kontaktpersoner