Oppfordringen kommer fra forskere og matprodusenter som ønsker både å utvikle nye produkter av tyttebær og å gjøre det enklere også for uvante bærplukkere å finne stedene med mye bær.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

– Tyttebær inneholder omtrent de samme helsekomponentene som tranebær, som har vist seg å ha gunstige helseeffekter, spesielt med tanke på urinveisinfeksjon.  For å kunne utvikle nye og attraktive produkter av tyttebær skal vi skaffe oss kunnskap om hva som påvirker innholdet av disse plantestoffene og hvilken betydning det kan ha for både helse og smak, sier forsker Kjersti Aaby. Hun er ansvarlig for Nofimas forskning i prosjektet.

Tyttebærenes kjemi

Forskerne skal undersøke hvordan forhold som voksested, klima og prosessering påvirker sammensetningen og mengden av plantestoffer.

Til å dykke ned i tyttebærenes kjemi vil Kjersti Aaby få hjelp av blant annet doktorgradsstipendiat Mathias Amundsen. Han ser frem til å studere disse bærene, som han har plukket i store mengder opp gjennom oppveksten.

– Tyttebær er en god og bærekraftig råvare, som kan utnyttes uten inngrep i naturen. Jeg tror vi har en del å hente ved å se hva andre land har gjort for å øke tyttebærets popularitet, sier Mathias Amundsen. Han er selv halvt finsk og vet at bruken av tyttebær er større og mer mangfoldig i Finland, og synes det er spennende at det er flere finske partnere i prosjektet

På naturens premisser

Å kartlegge områder der avlingene er store og bærene har god kvalitet vil være en viktig del av prosjektet. For tilgjengeligheten og kvaliteten på ville bær varierer mye fra år til år.

Det er forskere fra NIBIO som har ansvar for denne delen av prosjektet. De har satt opp forsøksfelt flere steder i landet, fra Agder i sør til Finnmark i nord. De skal kartlegge forholdene på forsøksfeltene flere år på rad, og se på hvordan kvalitet og mengde bær blir påvirket av faktorer som klima, terreng og tilgang til lys.

På vei til forsøksfeltene for å sanke og registrere tyttebær.
På vei inn i til forsøksfeltene for å sanke og registrere tyttebær. Foto/CC: Mathias Amundsen

Sunne og klimavennlige bær

– Det er viktig at de gode stoffene i bærene er bevart i produktene vi skal spise. I prosjektet skal vi optimalisere prosessering for å sikre sunne og smakfulle produkter der bærenes unike egenskapene er bevart, sier Kjersti Aaby.

I dag er det liten produktdifferensiering og innovasjon basert på tyttebær som råvare. Dagens produkter er gjerne tradisjonelle, av lav i verdi og basert på importerte tyttebær.

– Innovative løsninger og ny kunnskap om kvalitet kan åpne muligheter for økt verdiskaping. Vi vil også undersøke innovasjonspotensialet og finne nye muligheter innen produkt-, tjeneste-, forretningsmodell- og teknologiinnovasjon for tyttebær og andre ville bær, avslutter seniorforsker Antje Gonera i Nofima. Hun er ansvarlig for innovasjonsarbeidet i prosjektet.

Fakta om forskningen

Prosjektet Wildberries er et fireårlig prosjekt, finansiert av Norges forskningsråds Bionærprogram. Målet er å fremskaffe kunnskap og innovative løsninger slik at man får økt utnyttelse og verdiskaping fra ville bær. Prosjektet er også tett knyttet til det strategiske forskningsprogrammet SunnMat.

Prosjektet ledes av NIBIO. I tillegg deltar Nofima, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Turku og forskningsinstituttet LUKE på forskningssiden. Matprodusenter som deltar er BAMA, Røyland gård og Askim Frukt- og Bærpresseri. I tillegg deltar Klosser Innovasjon AS.

Kontaktpersoner