Nofima skal delta i 22 nye forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd, og tre prosjekter finansiert av forskningsmidler for jordbruk og matindustrien. Aldri før har instituttet blitt tildelt så mange nye prosjekter på en gang.

Sist oppdatert

Publisert

Morgan Lillegård  

Les på engelsk

– Tildelingene viser at vår kompetanse er både etterspurt og relevant. For Nofima er årets tildeling et bevis på at industrien verdsetter vår kompetanse, sier Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima.

Produksjon og bearbeiding av matvarer er en av Norges største fastlandsindustrier. Forskning skal støtte opp om arbeidsplasser, næringsliv og bosetting i distriktene. Covid-19 har aktualisert dette enda mer fordi betydningen av nasjonal forsyningssikkerhet er viktig når verdenshandelen bremses. Små marginer i matindustrien viser at tilgang på kollektivt finansiert forskning bidrar til å styrke bedriftenes innovasjonsevne.

– Vi er på mange måter de små og mellomstore bedrifters forskningsavdeling. For å bistå disse bedriftene trenger vi en sterk, anvendt og relevant forskningsinnsats. Vi trenger forskning som bygger opp om grønn og blå næring i hele landet, sier Fylling-Jensen.

Forskningsrådet er tydelig på at de økonomiske midlene skal gå til å løse de store samfunnsutfordringene. Det trengs tett samarbeid mellom forskere, private bedrifter og det offentlige. De nye prosjektene skal utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet trenger.

– Vi har hatt tett dialog med industrien som satser på forskningsprosjekter som bidrar til å gjøre matproduksjon mer bærekraftig og forhåpentligvis også skaper nye arbeidsplasser. Jeg er veldig glad for at vi har fått så god uttelling. Nå skal vi levere anvendt forskning som styrker konkurranseevnen til matindustrien, sier Øyvind Fylling-Jensen.

Elleve av tildelingene er innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN-prosjekter). Dette er prosjekter ledet av næringslivet med Nofima som forskningspartner. I tillegg kommer elleve kompetanse- og samarbeidsprosjekter (KSP) der Nofima skal lede åtte av dem. De tre siste prosjektene er finansiert av fondet for forskningsavgift på jordbruksprodukter (FFL) og jordbruksavtalen (JA-midler).

Totalsummen for alle prosjektene som Nofima blir involvert i er 286 millioner kroner. Nofimas andel er ennå ikke klar fordi prosjektmidlene skal fordeles på partnerne, men tildelingen vil helt klart styrke matforskningen i Norge.

Kontaktperson