Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Vibeke Høst

Jeg er senioringeniør i avdeling Råvare og Prosess og har jobbet her siden 1993. Jeg er utdannet Bioingeniør fra Rikshospitalet og jobbet ved avdeling for Patologi på Rikshospitalet tidligere. Jeg jobber med mikroskopiske teknikker som lysmikroskopi, inkludert fluorescence- og konfokal-mikroskopi, samt skanning elektronmikroskopi og anvendelse av disse på ulike vev, matvarer, emballasje og emulsjoner. Jeg jobber også med ulike proteinanalyser som gel-elektroforese (1D, 2D og zymografi), proteaseaktivitet (kalpain, katepsiner og MMP’er) og proteomikk for å forstå hvordan proteiner påvirker råvarekvalitet og funksjonalitet. For å analysere spesifikke proteiner bruker jeg immunologiske metoder som Western blotting og immunohistokjemi.

Vibeke Høst har 19 publikasjoner ved Nofima:

Characterization of Collagen Structure in Normal, Wooden Breast and Spaghetti Meat Chicken Fillets by FTIR Microspectroscopy and Histology

Sanden, Karen Wahlstrøm; Böcker, Ulrike; Ofstad, Ragni; Pedersen, Mona Elisabeth; Høst, Vibeke; Afseth, Nils Kristian; Rønning, Sissel Beate; Pleshko, Nancy

2021

Processed Eggshell Membrane Powder Is a Promising Biomaterial for Use in Tissue Engineering

Rønning, Sissel Beate; Berg, Ragnhild Stenberg; Høst, Vibeke; Veiseth-Kent, Eva; Wilhelmsen, Christian R.; Haugen, Eirik; Suso, Henri-Pierre; Barham, Paul; Schmidt, Ralf; Pedersen, Mona Elisabeth

2020

Morphology, Transcriptomics and In Vitro Model of Skin from Polar Cod (Boreogadus Saida) and Atlantic Cod (Gadus Morhua)

Ytteborg, Elisabeth; Hansen, Øyvind J; Høst, Vibeke; Afanasyev, Sergey; Vieweg, Ireen; Nahrgang, Jasmine; Krasnov, Aleksei

2020

Syndecan-4–/– Mice Have Smaller Muscle Fibers, Increased Akt/mTOR/S6K1 and Notch/HES-1 Pathways, and Alterations in Extracellular Matrix Components.

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Aronsen, Jan Magnus; Pisconti, Addolorata; Høst, Vibeke; Lunde, Marianne; Liland, Kristian Hovde; Sjaastad, Ivar; Kolset, Svein Olav; Christensen, Geir Arve; Pedersen, Mona Elisabeth

2020

Syndecan-4/Mice have smaller muscle fibers, increased Akt/mTOR/S6K1 and notch/HES-1 pathways, and alterations in extracellular matrix components

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Aronsen, Jan Magnus; Addolorata, Pisconti; Høst, Vibeke; Lunde, Marianne; Liland, Kristian Hovde; Sjaastad, Ivar; Svein Olav, Kolset; Christensen, Geir Arve; Pedersen, Mona Elisabeth

2020

A pathomorphological description of cross-stitch vertebrae in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Holm, Helle Jodaa; Ytteborg, Elisabeth; Høst, Vibeke; Reed, Anne Katrine; Dalum, Alf Seljenes; Bæverfjord, Grete

2020

Collagen from Turkey (Meleagris gallopavo) tendon: A promising sustainable biomaterial for pharmaceutical use

Grønlien, Krister Gjestvang; Pedersen, Mona Elisabeth; Sanden, Karen Wahlstrøm; Høst, Vibeke; Karlsen, Jan; Tønnesen, Hanne Hjorth

2019

Processed eggshell membrane powder regulates cellular functions and increase MMP-activity important in early wound healing processes

Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Ahmed, Tamer A.E.; Brathagen, Kristiane; Høst, Vibeke; Hincke, Maxwell T.; Suso, Henri-Pierre; Pedersen, Mona Elisabeth

2018

Atlantic salmon skin barrier functions gradually enhance after seawater transfer

Karlsen, Christian; Ytteborg, Elisabeth; Timmerhaus, Gerrit; Høst, Vibeke; Handeland, Sigurd O; Jørgensen, Sven Martin; Krasnov, Aleksei

2018

Protein changes in muscles with varying meat tenderness

Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Høst, Vibeke; Rødbotten, Rune

2014

High-throughput FTIR spectroscopy of intact HepG2 cells reveals additive and non-additive effects of individual fatty acids when given as mixtures

Najbjerg, Heidi; Young, Jette F.; Bertram, Hanne C.; Afseth, Nils Kristian; Høst, Vibeke; Kohler, Achim

2013

Heat processed whey-protein food emulsions and growth of shear-induced cracks during cooling

Ofstad, Ragni; Langsrud, Øyvind; Nyvold, Tone; Enersen, Grethe; Høst, Vibeke; Willers, Ene; Nordvi, Berit; Egelandsdal, Bjørg

2005

Microstructure of heat processed whey protein food emulsions and growth of shear-induced cracks during cooling

Ofstad, Ragni; Langsrud, Øyvind; Høst, Vibeke; Enersen, Grethe; Willers, Ene; Norvi, Berit; Egelandsdal, Bjørg

2005

Monitoring of denaturation processes in aged beef loin by FT-IR microspectroscopy

Kirschner, C.; Ofstad, Ragni; Skarpeid, Hans Jakob; Høst, Vibeke; Kohler, Achim

2004