Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Vibeke Høst

Jeg er senioringeniør i avdeling Råvare og Prosess og har jobbet her siden 1993. Jeg er utdannet Bioingeniør fra Rikshospitalet og jobbet ved avdeling for Patologi på Rikshospitalet tidligere. Jeg jobber med mikroskopiske teknikker som lysmikroskopi, inkludert fluorescence- og konfokal-mikroskopi, samt skanning elektronmikroskopi og anvendelse av disse på ulike vev, matvarer, emballasje og emulsjoner. Jeg jobber også med ulike proteinanalyser som gel-elektroforese (1D, 2D og zymografi), proteaseaktivitet (kalpain, katepsiner og MMP’er) og proteomikk for å forstå hvordan proteiner påvirker råvarekvalitet og funksjonalitet. For å analysere spesifikke proteiner bruker jeg immunologiske metoder som Western blotting og immunohistokjemi.

Vibeke har 13 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Grønlien, Krister Gjestvang; Pedersen, Mona Elisabeth; Sanden, Karen Wahlstrøm; Høst, Vibeke; Karlsen, Jan; Tønnesen, Hanne Hjorth; 2019: Collagen from Turkey (Meleagris gallopavo) tendon: A promising sustainable biomaterial for pharmaceutical use

Karlsen, Christian; Ytteborg, Elisabeth; Timmerhaus, Gerrit; Høst, Vibeke; Handeland, Sigurd O; Jørgensen, Sven Martin; Krasnov, Aleksei; 2018: Atlantic salmon skin barrier functions gradually enhance after seawater transfer

Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Ahmed, Tamer A.E.; Brathagen, Kristiane; Brathagen, Kristiane; Høst, Vibeke; Hincke, Maxwell T.; Suso, Henri-Pierre; Pedersen, Mona Elisabeth; 2018: Processed eggshell membrane powder regulates cellular functions and increase MMP-activity important in early wound healing processes

Veiseth-Kent, Eva; Høst, Vibeke; Pedersen, Mona Elisabeth; 2018: Preparation of proliferated bovine primary skeletal muscle cells for bottom-up proteomics by LC-MSMS analysis

Wold, Jens-Petter; Veiseth-Kent, Eva; Høst, Vibeke; Løvland, Atle; 2017: Rapid on-line detection and grading of wooden breast myopathy in chicken fillets by near-infrared spectroscopy

Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Høst, Vibeke; Rødbotten, Rune; 2014: Protein changes in muscles with varying meat tenderness

Najbjerg, Heidi; Young, Jette F.; Bertram, Hanne C.; Afseth, Nils Kristian; Høst, Vibeke; Kohler, Achim; 2013: High-throughput FTIR spectroscopy of intact HepG2 cells reveals additive and non-additive effects of individual fatty acids when given as mixtures

Ofstad, Ragni; Langsrud, Øyvind; Nyvold, Tone; Enersen, Grethe; Høst, Vibeke; Willers, Ene; Nordvi, Berit; Egelandsdal, Bjørg; 2005: Heat processed whey-protein food emulsions and growth of shear-induced cracks during cooling

Ofstad, Ragni; Langsrud, Øyvind; Høst, Vibeke; Høst, Vibeke; Enersen, Grethe; Enersen, Grethe; Willers, Ene; Norvi, Berit; Egelandsdal, Bjørg; 2005: Microstructure of heat processed whey protein food emulsions and growth of shear-induced cracks during cooling

Kirschner, C.; Ofstad, Ragni; Skarpeid, Hans Jakob; Høst, Vibeke; Kohler, Achim; 2004: Monitoring of denaturation processes in aged beef loin by FT-IR microspectroscopy

Kohler, Achim; Høst, Vibeke; Enersen, Grethe; Ofstad, Ragni; 2003: Identification of fat, protein matrix, and water/starch on microscopy images of sausages by a principal component analysis-based segmentation scheme

Kohler, Achim; Høst, Vibeke; Ofstad, Ragni; 2001: Image analysis of particle dispersions in microscopy images of cryo-sectioned sausages

Egelandsdal, Bjørg; Christiansen, Kirsti Forstrøm; Høst, Vibeke; Høst, Vibeke; Lundby, Frank; Lundby, Frank; Wold, Jens-Petter; Kvaal, Knut; 1999: Evaluation of scanning electron microscopy images of a model dressing using image feature extraction techniques and principal component analysis.Food structure and functionality

Vibeke har 19 andre publikasjoner i Cristin:

Veiseth-Kent, Eva; Høst, Vibeke; 2019: Unravelling postmortem changes in muscle proteins that may influence eating quality of pork

Rønning, Sissel Beate; Berg, Ragnhild Stenberg; Høst, Vibeke; Veiseth-Kent, Eva; Wilhelmsen, C.R.; Haugen, E.; Suso, Henri-Pierre; Schmidt, R.; Barham, P.; Pedersen, Mona Elisabeth; 2019: Eggshell membrane is a promising biomaterial for use in tissue engineering

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Aronsen, Jan Magnus; Høst, Vibeke; Pisconti, Addolorate; Lunde, Marianne; Liland, Kristian Hovde; Sjaastad, Ivar; Kolset, Svein Olav; Christensen, Geir Arve; Pedersen, Mona Elisabeth; 2019: Extracellular Matrix remodeling and multiple signaling pathways are regulated by syndecan-4 during myogenesis

Bogevik, André Sture; Rud, Ida; Aspevik, Tone; Romarheim, Odd Helge; Samuelsen, Tor Andreas; Haugsgjerd, Bjørn Ole; Hovde, Gunnhild; Krakeli, Tor-Arne; Veiseth-Kent, Eva; Høst, Vibeke; Knutsen, Svein Halvor; Karlsen, Christian; 2019: FeedModel – SIS 2017-2019. Feed, feed intake, digestbility and microbiota in salmon

Ytteborg, Elisabeth; Sveen, Lene; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Høst, Vibeke; Berge, Gerd Marit; 2018: Kan vi sjonglere med sink og omega-3 i fôret for å styrke lakseskinnet?

Karlsen, Christian; Ytteborg, Elisabeth; Timmerhaus, Gerrit; Høst, Vibeke; Handeland, Sigurd O; Jørgensen, Sven Martin; Krasnov, Aleksei; 2018: Hudens utvikling og immunfunksjoner i postsmoltfasen

Rødbotten, Rune; Thormodsrud, Christine; Høst, Vibeke; Veiseth-Kent, Eva; 2018: Tenerizing effects of two exogeneous enzymes on bovine M.Semitendinosus muscle

Strydom, Phillip; Høst, Vibeke; Veiseth-Kent, Eva; Moholisa, Ennet; 2018: Protein expression profiles in muscle are affected by beta-agonist treatment in cattle

Veiseth-Kent, Eva; Færgestad, Ellen Mosleth; Høst, Vibeke; Strydom, Phillip; 2018: Muscle protein expression profiles affected by growth hormone treatment in cattle

Rødbotten, Rune; Magliano, Irene; Høst, Vibeke; Veiseth-Kent, Eva; 2017: Proteolytic effects of marinades containing actinidin

Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Ahmed, Tamer A.E.; Hincke, Maxwell T.; Suso, Henri-Pierre; Schmidt, Ralf; Høst, Vibeke; Brathagen, Kristiane; Wilhelmsen, Christian R.; Pedersen, Mona Elisabeth; 2017: Avian eggshell membrane regulates MMPs and promotes wound healing

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Aronsen, Jan Magnus; Høst, Vibeke; Liland, Kristian Hovde; Stang, Espen; Sjaastad, Ivar; Kolset, Svein Olav; Christensen, Geir Arve; Pedersen, Mona Elisabeth; 2017: Syndecan-4 is a skeletal muscle regenerator and is important for normal skeletal muscle fibre development.

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Høst, Vibeke; Aronsen, Jan Magnus; Liland, Kristian Hovde; Stang, Espen; Kolset, Svein Olav; Christensen, Geir Arve; Pedersen, Mona Elisabeth; 2016: Syndecan-4 is important for normal skeletal muscle fibre development

Høst, Vibeke; Sanden, Karen Wahlstrøm; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Veiseth-Kent, Eva; 2015: Choice of meat raw material and NaCl levels affects textural properties and the microstructure of model meat sausages

Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Sanden, Karen Wahlstrøm; Høst, Vibeke; Kohler, Achim; 2014: Linking FTIR-imaging, WHC and textural properties in meat products added different salts

Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Høst, Vibeke; Rødbotten, Rune; 2014: Proteolytic activity and protein changes in four different muscles with varying meat tenderness levels from Norwegian red heifers

Høst, Vibeke; Hollung, Kristin; Rødbotten, Rune; Veiseth-Kent, Eva; 2013: Changes in proteolytic activity and protein composition during beef aging

Høst, Vibeke; Høst, Vibeke; Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Frøystein, Terje; Jia, Xiaohong; Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; 2006: Effects of low voltage electrical stimulation on bovine longissimus and adductor muscles

Ofstad, Ragni; Langsrud, Øyvind; Høst, Vibeke; Høst, Vibeke; Enersen, Grethe; Enersen, Grethe; Nyvold, Tone; Willers, Ene; Nordvi, Berit; Egelandsdal, Bjørg; 2002: Microstructure of heat processed whey protein emulsion and growth of shear- induced cracks during cooling