Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Vibeke Høst

Jeg er senioringeniør i avdeling Råvare og Prosess og har jobbet her siden 1993. Jeg er utdannet Bioingeniør fra Rikshospitalet og jobbet ved avdeling for Patologi på Rikshospitalet tidligere. Jeg jobber med mikroskopiske teknikker som lysmikroskopi, inkludert fluorescence- og konfokal-mikroskopi, samt skanning elektronmikroskopi og anvendelse av disse på ulike vev, matvarer, emballasje og emulsjoner. Jeg jobber også med ulike proteinanalyser som gel-elektroforese (1D, 2D og zymografi), proteaseaktivitet (kalpain, katepsiner og MMP’er) og proteomikk for å forstå hvordan proteiner påvirker råvarekvalitet og funksjonalitet. For å analysere spesifikke proteiner bruker jeg immunologiske metoder som Western blotting og immunohistokjemi.

Vibeke har 11 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Karlsen, Christian Renè; Ytteborg, Elisabeth; Timmerhaus, Gerrit; Høst, Vibeke; Handeland, Sigurd O; Jørgensen, Sven Martin; Krasnov, Aleksei; 2018: Atlantic salmon skin barrier functions gradually enhance after seawater transfer

Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Ahmed, Tamer A.E.; Brathagen, Kristiane; Brathagen, Kristiane; Høst, Vibeke; Hincke, Maxwell T.; Suso, Henri-Pierre; Pedersen, Mona Elisabeth; 2018: Processed eggshell membrane powder regulates cellular functions and increase MMP-activity important in early wound healing processes

Wold, Jens-Petter; Veiseth-Kent, Eva; Høst, Vibeke; Løvland, Atle; 2017: Rapid on-line detection and grading of wooden breast myopathy in chicken fillets by near-infrared spectroscopy

Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Høst, Vibeke; Rødbotten, Rune; 2014: Protein changes in muscles with varying meat tenderness

Najbjerg, Heidi; Young, Jette F.; Bertram, Hanne C.; Afseth, Nils Kristian; Høst, Vibeke; Kohler, Achim; 2013: High-throughput FTIR spectroscopy of intact HepG2 cells reveals additive and non-additive effects of individual fatty acids when given as mixtures

Ofstad, Ragni; Langsrud, Øyvind; Nyvold, Tone; Enersen, Grethe; Høst, Vibeke; Willers, Ene; Nordvi, Berit; Egelandsdal, Bjørg; 2005: Heat processed whey-protein food emulsions and growth of shear-induced cracks during cooling

Ofstad, Ragni; Langsrud, Øyvind; Høst, Vibeke; Høst, Vibeke; Enersen, Grethe; Enersen, Grethe; Willers, Ene; Norvi, Berit; Egelandsdal, Bjørg; 2005: Microstructure of heat processed whey protein food emulsions and growth of shear-induced cracks during cooling

Kirschner, C.; Ofstad, Ragni; Skarpeid, Hans Jakob; Høst, Vibeke; Kohler, Achim; 2004: Monitoring of denaturation processes in aged beef loin by FT-IR microspectroscopy

Kohler, Achim; Høst, Vibeke; Enersen, Grethe; Ofstad, Ragni; 2003: Identification of fat, protein matrix, and water/starch on microscopy images of sausages by a principal component analysis-based segmentation scheme

Kohler, Achim; Høst, Vibeke; Ofstad, Ragni; 2001: Image analysis of particle dispersions in microscopy images of cryo-sectioned sausages

Egelandsdal, Bjørg; Christiansen, Kirsti Forstrøm; Høst, Vibeke; Høst, Vibeke; Lundby, Frank; Lundby, Frank; Wold, Jens-Petter; Kvaal, Knut; 1999: Evaluation of scanning electron microscopy images of a model dressing using image feature extraction techniques and principal component analysis.Food structure and functionality